Železnohorský region

Podpora mladých zemědělců na bázi dobrovolnosti

Většina členských zemí EU se vyslovila pro zavedení zvláštního příplatku pro mladé zemědělce při prvním převzetí podniku ve výši 25 % přímých plateb. Převážná většina členských států EU schválila zvláštní podporu pro mladé zemědělce prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale ne všechny státy jsou přesvědčeny, že by toto opatření mělo být povinné, jak bylo evidentní na zasedání zvláštního výboru pro zemědělství, které se uskutečnilo v minulém týdnu v Bruselu.
Eurokomisař pro zemědělství Dacian Ciolos chce jak známo prosadit, aby farmáři mladší 40 let při prvním převzetí zemědělské farmy dostávali příplatek ve výši 25 % přímých plateb – ale pouze na plochu do celostátního průměru počtu hektarů na jednu farmu popř. 25 ha v případě, že průměr leží pod touto hranicí. Na tyto účely by měla být rezervována až dvě procenta z celkového balíku přímých plateb.

Německá delegace signalizovala připravenost zavést takový nástroj v rámci prvního pilíře – ale na bázi dobrovolnosti. Ostatní členské státy jako Polsko, Švédsko nebo Nizozemsko jsou toho názoru, že podpora mladých zemědělců by měla zůstat v rámci rozvoje venkova. Francie a Velká Británie vítají novou možnost rozdělovat peníze mladým začínajícím farmářům v rámci obou pilířů SZP.

Převážná většina členských zemí se vyslovila pro podporu Komisí navrženou věkovou hranici 40 let, zatímco k velikostnímu kritériu byly různé názory. Dánské předsednictví chce nyní slyšet jasné stanovisko ze strany samotných ministrů, ve kterém pilíři a jak by měla být koncipována podpora mladým zemědělcům. (AgE)


www.topagrar.com
Zdroj: ÚZEI, www.Agronavigator.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 16.04.2012 v 07:52 hodin
MAS Železnohorský region