Železnohorský region

Seminář v Bitovanech u Chrudimi

Pozvánka na seminář Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin 2012. Srdečně Vás zveme na seminář Komerční pěstování RRD, který již tradičně pro vás pořádáme v Bítovanech u Chrudimi. Seminář se uskuteční v sále Penzionu u Nováků dne 22.února 2012 od 9:00 hodin. Cílem semináře je přiblížit laické, ale i odborné veřejnosti problematiku pěstování rychlerostoucích dřevin, zpracování, ale hlavně pohled koncového odběratele na tuto komoditu, která má jistě v ČR budoucnost.
Přednášet budou odborníci z oborů fytoenergetiky, agronomie, energetiky, dřevozpracujícího průmyslu, ale hlavně dlouholetí pěstitelé rychlerostoucích dřevin z Čech, Moravy a Slovenska.
Jmenovitě:
-Ing. Jiří Jiránek- Odborný garant a dlouholetý výzkumný pracovník v oboru fytoenergetiky
-Ing. Radmila Kusová- Manažerka nákupu biomasy Dalkia ČR
-Karel Morkes - agrotechnologie pěstování RRD
-Zástupce managementu Teplárny Hlinsko
-Ing. Miroslav Trnka - dlouholetý pěstitel RRD vědecký pracovník
-Jaroslav Kašpárek- předseda o.s. NAPRED a pěstitel reprodukčního materiálu RRD
-Ing. Petr Mareš - Prezident společnosti mladých agrárníků
-Ing. Robert Rausch- problematika pěstování RRD na slovensku
Případné změny ve složení přednášejících budeme průběžně aktualizovat.
Vstupné na seminář činí 450kč. V ceně je zahrnut vydatný oběd, kávička a něco sladkého k zakousnutí. Dále každý účastník obdrží obsáhlou brožuru Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin II, na které se podílejí vědecké i praktické špičky z oboru. Předpokládané ukončení akce je v 17:00 hodin

Vzhledem ke zkušenostem z let minulých doporučujeme si místa na semináři zarezervovat co nejdříve, jelikož kapacita sálu je pouze 100 osob.

Kontaktní osoba: Jaroslav Kašpárek tel. +420 775 013 107
kasparek@topolovefarmy.cz, jaroslav.kasparek@napred.eu
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 23.01.2012 v 09:09 hodin
MAS Železnohorský region