Železnohorský region

Zpravodajství z AGROVENKOVA č. 1/2012

Dnes Vám nabízíme první letošní elektronické zpravodajství z AGROVENKOVA č.1 /2012. Přehled hlavních informací z Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje v období: 2.12 20112- 16.1.2012
Semináře, odborné vzdělávání:

Seminář k budoucí SZP na Hrádku
http://www.agrovenkov.cz/attachments/pozvanka_31_01_12_Usti_nad_Orlici.doc
Z E M Ě D Ě L S K Ý S V A Z Č E S K É R E P U B L I K Y Vás zve na seminář Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství, 31.1.2012, Penzion Koliba Hrádek

Seminář pro účetní v Ústí nad Orlicí
http://www.agrovenkov.cz/attachments/Pozvanka_na_seminar_Ucetni_a_dan._zaverka_25.1.2012.doc POZVÁNKA na seminář k účetním s daňovým tématům který se koná ve středu 25. ledna 2012 od 8, 30 hodin v malé zasedací místnosti budovy AZV Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, číslo dveří 214.

Dotace:

Dvanácté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2012
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fop%2Frybarstvi%2F00%2F1325505196807.pdf
Dvanácté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2012. Zdroj: SZIF

Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2F00%2F1325692093305.pdf
Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012. Zdroj: SZIF
Výše dotace určená na včelařská opatření v roce 2012
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fzv%2F07%2F01%2F1326461128196.pdf
Výše dotace určená na včelařská opatření v roce 2012. Zdroj: SZIF

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116625
Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zdroj: MZe

Aktualizace OPVZ v LPIS k 31.12.2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116585
V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO). Zdroj: MZe

Žádost o navýšení IRM se podává do konce ledna 2012
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116582
do konce ledna 2012 se přijímají žádosti o navýšení výše mléčné kvóty u držitelů IRM

Navržené změny GAEC
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=116224
Monitorovací výbor Cross compliance projednal 13.12.2011 navržené změny standardů GAEC v roce 2012.

Podpora chovatelů masného skotu z čl. 68
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116552
Podpora chovatelů masného skotu z čl. 68. Zdroj: ČSCHMS, autor K. Malát


Legislativa:

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116327
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011 ze dne 21. prosince 2011.


Novelizovaná legislativa k AEO, LFA
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ch=181&typ=1&val=114907&ids=1696
Novelizované NV 75/2007 Sb. a NV 79/2007 Sb.

Metodický pokyn č. 1/2012: Registrace do EZ, přechodné období, zkracování a prodlužování PO.
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116551
Metodický pokyn č. 1/2012: Registrace do EZ, přechodné období, zkracování a prodlužování PO. Zdroj: MZe

Metodika kontroly zdraví na rok 2012
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116550
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012. Zdroj: MZe

Ekonomika, účetnictví, daně:

Deset změn, které se v novém roce dotknou zaměstnanců a zaměstnavatelů
http://www.mesec.cz/clanky/deset-zmen-ktere-se-v-novem-roce-dotknou-zamestnancu/
Deset změn, které se v novém roce dotknou zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zdroj: Měšec

Prognóza cen agrárních surovin
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116608
Prognóza cenové stability agrárních surovin se zakládá především na stoupající poptávce po biopalivech a biomase. Zdroj: ÚZEI, Agronavigator

Zemědělci loni dosáhli rekordního zisku 15 miliard
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116595
Zemědělci loni dosáhli rekordního zisku 15 miliard. Zdroj: E15.cz

Směnný kurz koruny vůči euru
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116572
V 1.čísle Úředního věstníku EU byl zveřejněn směnný kurz koruny vůči euru na rok 2012.

Přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116524
Přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací

Přehled novinek v daních a účetnictví od 1. 1. 2012
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116523
Přehled novinek v daních a účetnictví od 1. 1. 2012

Švarcsystém prohlášen za nelegální
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116522
Švarcsystém prohlášen za nelegální

Nemocenské nadále náleží od 22. dne nemoci, z dohod o provedení práce se odvádí pojistné
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116521
Nemocenské nadále náleží od 22. dne nemoci, z dohod o provedení práce se odvádí pojistné

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - změny od 1. ledna 2012
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116519
Dohoda o rozvázání pracovního poměru - změny od 1. ledna 2012

Dohoda o pracovní činnosti - pravidla od 1. 1. 2012
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116517
Dohoda o pracovní činnosti - pravidla od 1. 1. 2012

Cestovní náhrady 2012
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116515
Cestovní náhrady 2012

Ostatní:

Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14391.html
Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků. Zdroj:Česká daňová správa

Rakouské krávy mají od 1.1.2012 větší svobodu
http://agrarnivenkov2011.blogspot.com/2011/12/rakouske-kravy-maji-od-112012-vetsi.html
Definitivně zákaz trvalého přivazování skotu v Rakousku tedy platí od 1. 1. 2012.

SVS k domácím porážkám skotu
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116469
Zdá se, že dosud není všem úplně jasné, jak je to s domácími porážkami skotu, které jsou povoleny na základě novely veterinárního zákona, která nabyla účinnosti prvního ledna 2012, uvádíme to podstatné. Zdroj: SVS ČR

Vláda schválila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116411
Tisková zpráva MZe.

K činnosti PGRLF v roce 2011 a 2012
http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Chteji-novy-program-nakupu-pudy__s43x58578.html
I přes omezené finanční prostředky Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., (PGRLF), by mělo i letos pokračovat poskytování podpory v rámci programu Zemědělec, tedy programu určenému primárně na nákup techniky a technologií. Autor: Fialová Z., zdroj: Agroweb

Postoj české zemědělské praxe k ochraně půdy proti degradaci vlivem vodní eroze
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116509
Studie ÚZEI. Autor: Marie Trantinová

Ministr k lesům a budoucí SZP
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=116505
Petr Bendl: Stát nemusí vlastnit lesy za každou cenu v takovém množství. Zdroj: E15

Obce, MAS:

Alokované částky pro jednotlivé MAS na rok 2012
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115472
Alokace pro schválené místní akční skupiny na rok 2012. Zdroj: SZIF

Z Pardubického kraje:

Program rozvoje Pardubického kraje
http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=2987
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 15. 12. 2011 schválilo aktualizovanou verzi Programu rozvoje Pardubického kraje pro období 2012-2016 s výhledem do roku 2020. Zdroj: Pardubický kraj

Více informací na www.agrovenkov.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 18.01.2012 v 10:54 hodin
MAS Železnohorský region