Železnohorský region

Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012

Dne 19. 12. 2011 schválil ministr zemědělství Petr Bendl harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2012. Tento harmonogram byl projednán a odsouhlasen členy Monitorovacího výboru
Programu rozvoje venkova na jeho 11. zasedání dne 29. 11. 2011.
Rozpis si můžete stáhnout:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2F00%2F1325692093305.pdf
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 09.01.2012 v 10:57 hodin
MAS Železnohorský region