Železnohorský region

Hodnocení místních akčních skupin 2011

25.10.2011 - Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje - venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 31.10.2011 v 09:32 hodin
MAS Železnohorský region