Železnohorský region

Nový fenomén - farmářské trhy

I na farmářských trzích vykonávají dozor orgány Státní veterinární správy ČR. Podmínkou je, že musí jít o schválené a registrované tržiště nebo tržnice. Takovýchto prodejních míst je v současné době v celé republice 195, z nichž se na 142 místech konaly tzv. farmářské trhy.
Od počátku roku krajské veterinární správy zkontrolovaly 146 tržnic a tržišť a celkem bylo provedeno 465 kontrol u jednotlivých prodejců. Na toto množství jsme zjistili 51 závad a udělili 48 pokut v celkové výši 204 000 korun.

Zjišťované závady se víceméně stále opakují, a jde o tyto:
-nevyhovující teploty při prodeji potravin,
-prodej výrobku vyrobeného v neschváleném/neregistrovaném zařízení,
-nedoloženy nabývací doklady ke zboží (prodej potravin neznámého původu),
-chybějící nebo nesprávné označení potravin,
-označení výrobků výrazem "domácí",
-dovoz potravin - prodejce není registrován jako obchodník,
-prodej neoznačených vajec (prodej vajec z chovu pro produkci násadových vajec),
-nedostatečná ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (teplota, kontaminace).

Na základě těchto poznatků je vhodné zákazníky upozornit na to, aby věnovali pozornost označování výrobků, způsobu prodeje, dodržování chladicího řetězce a při pochybnostech, aby se vždy prodejce zeptali.

Prodejce má povinnost zákazníky informovat vyčerpávajícím způsobem o prodávaném zboží a jeho původu. Pokud má zákazník dojem, že něco není v pořádku, měl by upozornit místně příslušnou krajskou veterinární správu, která věc prošetří a došetří.

autor: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 24.10.2011 v 11:10 hodin
MAS Železnohorský region