Železnohorský region

Selské trhy v Pardubicích - nabídka

Regionální Agrární komora Pardubického kraje nabízí možnost prodeje na Selských trzích v Pardubicích pro členy AK ČR i ostatní zemědělské podnikatele. Zájem je o pěstitele zeleniny, ovoce, brambor, česneku, cibule, zelí, ale i např. máku, sluneč.semínka, atd. Vítány jsou i výrobky z kůže, od kovářů, vlny, háčkování a jiné.
Informace pro prodejce
Areál pivovaru má statut veřejného tržiště odpovídající předepsaným normám, z toho vyplývá povinnost prodejce prokázat se na požádání živnostenským listem nebo jiným povolením, které umožňuje veřejný prodej.
Pro ty, kteří nemají vlastní stánek, máme omezený počet stánků na zapůjčení. Cena za stánek je 200 Kč. Na požádání také zajistíme prodejní místo včetně připojení elektřiny a vody.
Prodejci výrobků vyžadující speciální režim si prodejně technické vybavení zabezpečí z vlastních zdrojů (např. váhy, mrazící boxy,...).
Více informací získáte od pana Davida Michala na tel. 605/226 563 nebo na e-mailu: michal@pernstejn.cz.

Přijďte podpořit tradici "Selských trhů" v krajském městě. Každou sobotu s kvalitními produkty, s naším tradičním pivem a kulturním programem pro děti a dospělé v areálu Pardubického pivovaru.


Bližší informace také podá
Ing. Vanda Rektorisová, Msc.
AK Chrudim
774 853 225, oakcr@chrudim.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 05.09.2011 v 18:14 hodin
MAS Železnohorský region