Železnohorský region

ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA č. 9/2011

Přehled hlavních informací z Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje v období: 14.7. 2011 - 26.7.2011
Semináře, odborné vzdělávání:

Koně v akci 2011
http://www.agrovenkov.cz/attachments/Kone_v_akci.pdf
Pozvánka na "Koně v akci 2011".

Pozvánka na ochutnávku vítězných Regionálních potravin
http://www.agrovenkov.cz/attachments/AGROVENKOV_na_31.8.2011_Pardubice_Kone_v_akci.pdf
Pozvánka na ochutnávku vítězných Regionálních potravin dne 3.9.2011. Zdroj: Agrovenkov o.p.s.

Země živitelka 2011

Program výstavy Země živitelka 2011.


Dotace:

Zastavena administrace žádostí na realizaci bioplynových stanic
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112575
Zastavení administrace žádostí na realizaci bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova. Zdroj:MZe

Půdoochranné technologie pro GAEC 2 - MEO
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112381
Půdoochranné technologie pro GAEC 2 - MEO, platné od 1.7.2011. Zdroj: MZe - LPIS

Ke standardu GAEC2
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112558
Standard GAEC2 a vyhovující půdoochranné technologie. Zdroj: MZe, LPIS

Novinky na Portálu farmáře pro příjemce dotace v rámci projektových opatření PRV
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2F00%2F1311249297671.pdf
Novinky na Portálu farmáře pro příjemce dotace v rámci projektových opatření PRV. Zdroj: SZIF


Legislativa:

Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých veterinárních přípravků
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=111631
VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2008 o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče ve znění vyhlášky č. 143/2011


Ekonomika, účetnictví, daně:

Česko nemusí platit miliardy za rozkradený majetek JZD
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=707894
Česko nemusí platit miliardy za rozkradený majetek JZD. Zdroj: Aktualne.cz

Odškodnění pěstitelů zeleniny
http://www.agrovenkov.cz/attachments/Ucet_Ceske_republiky_1.doc
Státní zemědělský intervenční fond vyčíslil celkovou sumu za Českou republiku z přijatých žádostí českých pěstitelů zeleniny o odškodnění. zdroj: SZIF

Rozpočet EU do roku 2020
http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=1&typ=1&val=112130&ids=1456
Rozpočet EU do roku 2020. Zdroj: Agronavigator.cz


Ostatní:

AK ČR k bioplynovým stanicím
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=112635
Mimořádná tisková konference 25.7.2011 k bioplynovým stanicím . Zdroj: APIC-AK


Informace pro ekologické zemědělce
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=112618
Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Informace pro ekologické zemědělce
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112404
Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112554
Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011. Zdroj: MZe

Evropská příručka správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112550
Evropská příručka správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv. Zdroj: Agronavigator.cz
Senát odmítl umožnit chovatelům domácí porážky skotu

Senát odmítl umožnit chovatelům domácí porážky skotu. Autor: Kamil Malát, zdroj: ČSCHMS


Obce, MAS:

Venkovské noviny
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112303
Červencové číslo venkovských novin.

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112207
Obce a kraje představily svůj pohled na budoucnost odpadového hospodářství.


Z Pardubického kraje:

Nejlepší výrobky oceněné jako Regionální potravina Pardubického kraje
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112454
Katalog oceněných výrobků za rok 2010 a 2011. Zdroj: Agrovenkov

Více informací na www.agrovenkov.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 26.07.2011 v 14:29 hodin
MAS Železnohorský region