Železnohorský region

Tradice Železnohorského regionu

Dovolte mi Vás pozvat na stěžejní akci regionu, která se uskuteční v sobotu 25. června 2011 od 16:00 hod v Areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích u Svinčan
Tato akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko Martínka.

Program: 16.00 hod. zahájení Tradic ŽR
- zahájení akce - trubači - ZUŠ Přelouč
- folklorní soubor Radost - taneční vystoupení
- pěvecký sbor Rošák - ZUŠ Přelouč
- představení účinkujících
- představení prací ve vztahu k tradici, ukázky práce
- možnost pro příchozí a návštěvníky vyzkoušet si zpracování
tradičních materiálů za vedení odborníků formou výtvarných
a rukodělných dílen (výrobky z kamene, dřeva, kovu, keramiky, pedigu, aj.)
- ochutnávka tradičních regionálních produktů
- program bude ukončen doprovodnými akce v duchu Svatojánské noci
- ohňostroj
Doprovodný program: živá tradiční a folklorní hudba, ochutnávka tradičních
krajových specialit, návštěva rozhledny, procházka po naučné a fit stezce-novinka, prohlídka
přírodní výstavní expozice s kamennými a dřevěnými plastikami, tradiční jarmark, jízda
na koních, vystoupení zájmových skupin - historický šerm,
svatojánské ohně, živá hudba
Hlavní účinkující:
Folklorní soubor Radost Pardubice, Základní umělecká škola Přelouč,
Tereza Francová a Vojtěch Franc - sochaři, Eva Mašínová
- keramička, Lukáš Kučera - kovář, Mgr. Vlasta Jozífová - pedig,
Mgr. Petra Podvolecká - výroba šperků z korálů, Mgr. Alena
Machová - paličkování, Václav Vondra - dřevořezbář motorovou pilou, Sdružení přátel
historických dovedností Moradis Colaps - country kapela
Připraveny jsou ukázky práce dalších řemeslníků:
kováři, truhláři, krajkářky, výrobky z pedigu, aj.
Tip: exkurzi lze spojit s prohlídkou obce a přilehlého okolí (areál rozhledny Barborka,
výstup na rozhlednu, opékání uzeniny v areálu, procházka po NS Raškovické lomy,
využití nové "FIT" stezky, návštěva nedaleké Choltické obory a Vlastivědného muzea
na zámku v Cholticích, návštěva synagogy a Gallery Cyrany v Heřmanově Městci,
naučné vlastivědné a geologické stezky v okolí Heřmanova Městce - začátek
v Autokempinku Konopáč....).
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.06.2011 v 11:28 hodin
MAS Železnohorský region