Železnohorský region

Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova

Ve 4. čísle roku 2011 si například můžete přečíst - Obce budou již posedmnácté soutěžit o titul Vesnice roku, Národní síť MAS prosazuje po valné hromadě plán sedmi bodů, Místní akční skupiny by měly hýbat životem na venkově. Rozhovor se staronovým předsedou NS MAS ČR Františkem Winterem, Připravuje se setkání škol obnovy venkova: "Od programu obnovy vesnice k LEADERu", Podpora obnovy a rozvoje venkova: Přihlásilo se 1322 projektů ve výši 379 milionů. Dvakrát více než loni.
Zpravodaj si můžete stáhnout zde:

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=109657%20
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 04.04.2011 v 08:50 hodin
MAS Železnohorský region