Železnohorský region

Regionální potravina a MLS Pardubického kraje 2011

AGOVENKOV,o.p.s. ve spolupráci s Radou Pardubického kraje a krajským úřadem vyhlašuje na základě předloženého projektu soutěž "Regionální potravina Pardubického kraje". Celostátní soutěž s názvem Regionální potravina vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Dále AGOVENKOV,o.p.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem vyhlašuje potravinářskou soutěž MLS Pardubického kraje pro rok 2011.
Pokyny pro soutěžící
"Potravinářský výrobek Pardubického kraje v roce 2011".
"MLS Pardubického kraje" 2011
který se uskuteční dne 20.dubna 2011 v Pardubicích areálu pardubického závodiště

1. Přijímání přihlášek výrobců a výrobků probíhá do 15. dubna 2011
(viz příloha 1. část B, viz příloha 2. část C a viz příloha 3. část D)
Přihláška je jednotná pro obě soutěže. Na přihlášce výrobku označte křížkem do, které soutěže výrobek přihlašujete.

2. Přihlášky do soutěže adresujte na adresu:
AGROVENKOV,o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, v obálce s označením "MLS Pardubického kraje" 2011 nebo
e-mailem: agrovenkov.uo@tiscali.cz .
3. Přihlašovatel předá vzorek přihlášeného výrobku (bez označení výrobku a vlastního loga) k hodnocení osobně organizátorům:
- dne 20. dubna 2011 od 8:00 do 10:00 hodin
- sídlo předání: Dostihový spolek,a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice, závodiště - tribuna D, vchod A, II.patro,lože 208
Vzorky výrobků musí být bez potisku a etikety (nesmí být patrný výrobce).
Termín návozu nutno dodržet. Počet výrobků není omezen.
V případě nesplnění těchto podmínek budou výrobky vyřazeny ze soutěže!!!!!!
Slavnostní vyhodnocení výrobků odbornou komisí bude uskutečněno dne 11.5.2011 v 15:00 hodin na zámku v Pardubicích dle jednotlivých kategorií výrobků.

Počet a množství výrobků:
pekárenské výrobky - chléb 1 ks, pečivo 2 ks
mléčné výrobky 0,5 kg
masné výrobky 0,5 kg
z medu a ostatní 1 ks

Při předání výrobků do soutěže bude jednotlivým výrobkům přiděleno pořadové číslo.
Další podrobnosti jsou uvedeny na:

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=109380%20
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 28.03.2011 v 09:57 hodin
MAS Železnohorský region