Železnohorský region

ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA č. 4/2011

Přehled hlavních informací z Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje v období: 16.2 2011 - 14.3.2011
Semináře, odborné vzdělávání:

Seminář na Hvězdě II
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ch=178&typ=1&val=108479&ids=3640
Pozvánka na seminář Management dojení, jeho optimalizace a hodnocení kvality dodávek mléka, 24.3.2011 Chata Hvězda, Andrlův Chlum,562 01 Ústí nad Orlicí.

114. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo13282
Agentura NKL Žofín s.r.o. ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Hospodářskou komorou ČR si Vás dovoluje pozvat na 114. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM Praha, Velký sál paláce Žofín, 28. března 2011 od 12,00 hod.

Dotace:

Metodiky platné pro rok 2011
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ids=0&ch=34&typ=1&val=109126
Metodiky platné pro rok 2011. Zdroj: MZe

Zásady 2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ch=183&typ=1&val=108348&ids=1684
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Zdroj: MZe

Deváté kolo příjmu Žádostí o dotaci z Operačního programu Rybářství
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108694
Od 28. března do 8. dubna budou mít žadatelé o dotace z Operačního programu rybářství možnost předkládat projekty Opatření na ochranu vodního prostředí. Zdroj: MZe

Metodika AEO - 2011
http://eagri.cz/public/web/file/106992/_11_03._09_AEO_metodika_2011.pdf
Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb. -AEO. Zdroj: MZe

Metodika - LFA 2011
http://eagri.cz/public/web/file/106983/_11_03._09_LFA_metodika_2011.pdf
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb. -LFA. Zdroj: MZe

Zelená reformám
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108995
Česko i Francie požadují jednoduchou a tržní zemědělskou politiku.

K dotacím pro začínající farmáře
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108986
Dotace pro začínající farmáře letos zřejmě končí. Zdroje: E15 on line, Agris.cz

K TOP-UP 2011
http://www.agris.cz/detail.php?id=170531&iSub=518
Na dorovnání plateb má stát 1,3 mld, částka může vzrůst. Zdroje. ČTK, Finanční noviny, AGRIS

Kontrola podmíněnosti- změny pro rok 2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=109116
Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) změny pro rok 2011. Zdroj: MZe

Legislativa:

Novela zákona o krmivech
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ch=181&typ=1&val=109130&ids=1696

Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 33/2011 Sb.

Ekonomika, účetnictví, daně:

K výsledku českého zemědělství v roce 2010
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108738
Zisk tuzemského zemědělství loni meziročně vzrostl o 3,6 miliardy na 6,2 miliardy korun.Zdroje: ČSÚ, MZe

ROČENKA agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2009
http://www.uzei.cz/left-menu/publikacni-cinnost/studie/2011/studie104.pdf
ROČENKA AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR ZA ROK 2009. Zdroj: ÚZEI Praha

K hospodářskému výsledku zemědělství v roce 2010
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=109111
Podle šetření Zemědělského svazu ČR zpracovaného metodikou podvojného účetnictví je výsledek hospodaření v zemědělství ČR za rok 2010 + 5,1 mld. Kč. Zdroj: ZS ČR

BS v Německu a nájemné
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=298&typ=1&val=109114
Bioplynové stanice v Německu - prudký nárůst cen za pronájem zemědělské půdy. Zdroj: ÚZEI


Ostatní:

Ministr zemědělství na sněmu AK
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108827
Projev ministra zemědělstvi ing. Ivana Fuksy na XIX. SNĚMU Agrární komory ČR. Zdroj: MZe

Ke standardům GAEC v ČR
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108830
Článek ing. Havla k problematice standardů GAEC v ČR. Zdroj: ASZ ČR

Informace ke způsobilosti k nakládání s POR
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108987
Způsobilost k nakládání s POR lze nyní získat pouze jednodenním školením Zdroj: MZe

Minimalizace úletů při aplikaci POR
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108893
Zavedení systému klasifikace protiúletových opatření používaných zařízení při aplikaci přípravků na ochranu rostlin v ČR. Zdroj: SRS

Proč kupovat pole?
http://hn.ihned.cz/c1-50568990-zemedelske-pozemky-vysly-z-krize-nejlepe-jejich-cena-jeste-poroste
Zemědělské pozemky vyšly z krize nejlépe. Jejich cena ještě poroste. Zdroj: Hospodářské noviny

K nákupu půdy v ČR
http://hn.ihned.cz/c1-50569010-nakup-pudy-je-bezpecnou-investici
Nákup půdy je bezpečnou investicí. Zdroj: Hospodářské noviny

Obce, MAS:

Březnové číslo Zpravodaje venkova
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=107246
Vyšlo březnové číslo Zpravodaje venkova. Zdroj: SPOV

Vesnice roku 2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108739
Soutěž "Vesnice roku" má nový kabát. Letos bude nejlepší obec vybírat porota už posedmnácté. Zdroj: MZe

Informace pro MAS
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108945
Informace pro MAS ze SZIF. Zdroj: SZIF


Národní strategický plán Leader 2014+
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108900
Národní strategický plán Leader 2014+. Zdroj: SPOV

Schválené žádosti MAS v Pardubickém kraji
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108891
Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod - 11. kolo.


Z Pardubického kraje:
Ohlédnutí za seminářem
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=108736
Agrovenkov, o.p.s. se statutem Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje - KIS Poděbradova 842, 537 01 Chrudim Uspořádal odborný seminář a konzultaci dne 24. února 2011 na transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe a popularizace a propagace vědy a výzkumu na téma "Bezpečnost a kvalita potravin".


Více informací na www.agrovenkov.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.03.2011 v 13:47 hodin
MAS Železnohorský region