Železnohorský region

První konzultační středisko programu E-senior v Srnojedech zahájilo provoz

Dne 13.10.2010 přivítalo konzultační středisko v Srnojedech 14 aktivních seniorů v rámci prvního cyklu vzdělávacích přednášek.
PROJEKT E-SENIOR byl zahájen ve spolupráci MAS Železnohorský region a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v rámci zvyšování kvality života seniorů v regionu formou studia Virtuální Univerzity třetího věku.


Program E-senior dne 13.10.2010 v Srnojedech zahájila místostarostka obce paní Eliška Vlašičová. Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu, představila přítomným související aktivity v rámci poznávání místního regionu a volnočasového vzdělávání. Úvodní přednášku a funkci celého programu E-senior představila Ing. Klára Nehodová, manažerka programu E-senior z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.Především obce, ale i další subjekty pracující se seniory, se mohou do programu E-senior kdykoli přihlásit a vytvořit konzultační středisko i pro své občany a klienty.

V případě zájmu o podrobné informace, jak se do programu zapojit, žádejte na centrále Železnohorského ruchu v Heřmanově Městci, tel.: 725156016, e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz.

Veškeré informace o programu E-senior vč. odkazu na konzultační středisko v Srnojedech najdete na www.e-senior.cz.
Co je Univerzita třetího věku?
Vzdělávání seniorů, tzv. "Univerzita třetího věku" (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že celkově je 20 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 400 různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice zhruba 16 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního stáří nedostupná.

Virtuální Univerzita třetího věku
je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejíž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy.

S využitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání co možná největšímu okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Systém výuky je založen na přednáškách natočenými vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Tato forma výuky - přednášky poskytované jednotlivými univerzitami v tzv. konzultačních střediscích i v "neuniverzitních" městech - je chápána jako další možná forma distančního seniorského vzdělávání.

Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V), někdy též nazývána vzdálená nebo elektronická, zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný internet - v knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 27.10.2010 v 11:52 hodin
MAS Železnohorský region