Železnohorský region

Dne 18.6.2010 byly zaregistrovány na SZIF HK vybrané projekty 2.výzvy.

V rámci 2.výzvy bylo vybráno na základě bodového hodnocení 12 projektů.
Ve zveřejněné 2.výzvě MAS Železnohorský region v rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) v dubnu 2010 bylo podáno 12 projektů do Fichí č. 1, 2 a 3 od žadatelů z území MAS.

Všechny projekty úspěšně prošly administrativní kontrolou a následným bodovým hodnocením hodnotitelské komise.

Celková výše dotace rozdělená dle požadavků žadatelů je ve výši 4,2 mil.Kč.
Výše dotace je určena poskytovatelem a administrátorem programu PRV 2007-2013, MZe a SZIF.

Konečné schválení projektů k relizaci bude známo cca v říjnu/listopadu 2010.
Relizace projektů bude probíhat v r.2011.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 21.06.2010 v 10:24 hodin
MAS Železnohorský region