Železnohorský region

Relax parky Perníkového hejtmanství - projekt Spolupráce mezi MAS

Dne 16.6.2010 byl zaregistrován na SZIF Praha společný projekt MAS Železnohorský region a MAS Region Kunětické hory na vytvoření 10 lokalit relax parků a systému propagace volnočasových aktivit
Projekt byl podán do PRV 207 - 2013, osa IV. záměr a) národní spolupráce MAS.
Celkové náklady na relizaci jsou 2,2 mil.Kč. Dotace na vytvoření vlastních lokalit relax parků je 90%.


V případě výběru projektu k realizaci (výsledky výběru budou zveřejněny v listopadu 2010) je předpoklad zprovoznění identických lokalit relax parků v polovině r.2011.

Na území každé z partnerských MAS by mělo vzniknout 5 relax parků s volným přístupem pro obyvatele a návštěvníky regionů. Lokality relax parků budou vybaveny jednotným herním a odpočinkový mobiliářem dle projektové studie s vizualizací.

Relax parky rozšíří možnosti aktivního trávení volného času, zlepší kvalitu života na venkově a zkvalitní a propojí systém využívání aktivit a služeb v oblasti.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 21.06.2010 v 09:57 hodin
MAS Železnohorský region