Železnohorský region

Zástupci partnerské MAS Pošumaví ve Veselí

Návštěva proběhla v rámci doprovodných aktivit Dnů Železnohorského regionu dne 15.4.2010.
Ing. Šašek, Ing. Šašková a slečna Janotová, manažeři a pracovníci partnerské MAS Pošumaví, se v rámci cest po regionech ČR zastavili na území Železnohorského regionu při příležitosti Dnů Železnohorského regionu, kde se sice z časových důvodů nestihli plně zapojit do prezentační akce odborníků v cestovním ruchu v Hotelu Bujnoch, ale navšívili projekty v terénu. V odpoledních hodinách proběhla prezentace projektů v obci Veselí za účasti starosty obce Oldřicha Valenty a manažerky MAS ŽR Kateřiny Korejtkové. Přítomní si prohlédli stávající realizované projekty Centrum aktivního odpočinku, rekonstruovanou náves či opravené místní komunikace, chodníky a mobiliář. Byli informování o připravovaných akcích zateplení MŠ, výstavba venkovní kuželny a regenerace obce II.etapa. Shlédli také rozvojové architektonické studie, na jejichž základě prochází obec postupnou regenerací. Dále byli informováni o pestrém kulturním dění v obci, především o masopustu ve Veselí.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 21.04.2010 v 09:04 hodin
MAS Železnohorský region