Železnohorský region

V minulém týdnu proběhl zajímavý vzdělávací seminář.

Akce se zúčastnili představitelé obcí, měst, mikroregionů a spolupracujících subjektů MAS Železnohorského regionu.
C E S T O V N Í Z P R Á V A


Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s.

www.maszr.oblast.cz


Výjezdní seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Železnohorského regionu pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara.

Území MAS Strážnicko (Jihomoravský kraj)
a MAS Luhačovské Zálesí (Zlínský kraj)

1. 10. - 3. 10. 2009


ÚVOD

Výjezdní vzdělávací seminář byl připraven ve spolupráci s partnerskou MAS Strážnicko a MAS Luhačovské Zálesí

Oficiální propagační materiály Pardubického kraje pro představitele partnerských MAS byly zajištěny ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy.

www.vychodni-cechy.info

Přípravu a koordinaci semináře pro Železnohorský region, o.s. za zajistila firma VN KONZULT, s.r.o. www.vnkonzult.cz

Dopravu zajišťuje firma Autokempink Konopáč - člen MAS Železnohorský region, o.s.


Cíle semináře:
· Realizace Strategických plánů LEADER MAS v praxi (celková administrace a realizace projektů)
· Ukázka projektů realizovaných a v realizaci z prostředků PRV 2007 - 2013
· Podpora odbytu a marketing v oblasti místních produktů
· Setkání s představiteli a členy partnerské MAS Strážnicko a MAS Luhačovské Zálesí
· Setkání s představiteli místních samospráv
· Infrastruktura cestovního ruchu
· Spolupráce subjektů v oblasti rozvoje venkova
· Komunální politika
· Možnost navázání partnerství mezi obcemi, podnikateli a zájmovými subjekty MAS


Účast:
Akce proběhla pod záštitou a za účasti radního Pardubického kraje, Ing. Petra Šilara.
Představitelé měst, obcí a členských a spolupracujících subjektů MAS Želenzohorského regionu.MAS Strážnicko (Jihomoravský kraj)
www.straznicko-mas.cz

Partnerská MAS Železnohorského regionu, o.s. od r. 2006.

Přesný název MAS: "Strážnicko" Místní Akční Skupina
Sídlo MAS: MěÚ Strážnice, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
Předseda: ing. Petr Hanák - Obec Hroznová Lhota
Místopředsedkyně: Mgr. Renatu Smutná - Obec Strážnice
Manažer: Mgr. Vít Hrdoušek

Územní působnost: katastry obcí Strážnicka (Sudoměřice, Petrov, Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky, Žeraviny, Vnorovy),

Místní akční skupina Strážnicko je občanské sdružení (o.s.), které vzniklo v roce 2005 a sdružuje obce, spolky a aktivní podnikatele.

Účastníci semináře, v čele s Ing. Šilarem, radním Pardubického kraje a předsedou MAS Železnohorský region, Bohumilem Starým, se setkali s představiteli MAS Strážnicko v Radějově.

Před začátkem vlastního semináře se uskutečnila prohlídka aktivit a projektů hotelu Radějov za účasti majitele hotelu, pana Lapčíka. Hotel Radějov je vhodnou ukázkou realizace provázaných projektů v CR a tvorby balíčků služeb pro své klienty.
Především zvyšování kvality a provázanosti služeb, zvýšení efektivnosti provozu v podobě využívání solární energie a výtopny na dřevo, tvorby balíčků služeb ve spolupráci s aktivitami MAS.
Pan Lapčík je členem MAS Strážnicko.
www.hotel-radejov.cz

V první řadě semináře účastníci shlédli prezentaci nejnovějších aktivit MAS Strážnicko, dále byla představena prezentace nejnovějších aktivit Železnohorského regionu.
Ve druhém bloku jednání byly představeny aktuální projekty místní MAS podpořené ze SPL. Zdůrazněna byla důležitost "síťování" jednotlivých projektů, tj. důležitost, aby jednotlivé aktivity na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly.
V posledním bloku probíhala všeobecná diskuze o náročnosti vlastní administrace SPL, vč. forem předfinancování a problémech spojených s registrací projektových žádostí žadatelů a následnou administrací projektů ze strany regionálních pracovišť a centrálního pracoviště SZIF.

Výměna zkušeností byla pro obě strany neocenitelným přínosem.

Areál salaše Travičná - projekt interaktivních soch
Představil manažer Mgr. Vít Hrdoušek

Turistický výletní areál se nachází pod rozhlednou Travičná. V areálu je malé muzeum kopaničářských roubených staveb salaše, ekologická naučná stezka s 11 zastaveními, arboretem s původními dřevinami Bílých Karpat a sportovní atrakce pro malé a velké - lávky, lanovky, lana, horolezecký strom. V areálu je přírodní amfiteátr pro pořádání kulturních akcí a tábořiště pro stany. V okolí jsou pastviny pro ovce, kozy a koně.
Účastníci shlédli také nejnovější projekt interaktivních soch - dřevěné sochy slouží i jako herní prvky pro děti a podporují jejich vynalézavost a aktivitu. Sochy byly vyrobeny místními řezbáři v rámci projektu podpořeného ze SPL MAS Strážnicko.
www.straznicko.cz

Vinařský areál Kříb Kozojídky
Představil manažer Mgr. Vít Hrdoušek a David Kubica se synem, majitelé

Vinařský areál Kříb ve vesnici Kozojídky se nachází na okraji obce. Nachází se zde zrekonstruované vinné sklepy, které nabízejí vína z Kozojídek, Hroznové Lhoty a okolí. Objekty sklepů byly zrekonstruovány za podpory projektů ze SPL MAS Strážnicko do jednotného tradičního stylu.
Sklep Vícha pod Kříbem pana Kubici je nový, postavený však z původních a tradičních materiálů. Specializuje se na místní vinné odrůdy, poskytuje služby spojené z vinařskou turistickou, spolupracuje s dalšími podnikateli v rámci MAS Strážnicko, tím podporuje odbyt místních tradičních produktů.
www.vino-kubica-sklep.cz


Strážnice
Představil manažer Mgr. Vít Hrdoušek
www.straznice-mesto.cz

Město Strážnice je centrum regionu Strážnicko, sídlem MAS Strážnicko, a dějištěm nejvýznamnějšího evropského folklorního festivalu.
Město má bohatou historii, na jeho území se nachází množství památek, muzeí a dalších turistických atraktivit. Disponuje vhodným počtem ubytovacích a stravovacích kapacit pro pořádání množství kulturních akcí.

Turistické informační centrum
Účastníci si prohlédli nově zřízené a otevřené informační centrum mikroregionu Strážnicko za podpory města Strážnice a MAS Strážnicko, v centru města. V rámci jeho prostor budou i nově vytvořené prostory pro centrálu MAS Strážnicko.

Podium pro kulturní akce
V rámci zvyšování kvality množství pořádaných akcí ve městě a regionu bylo pořízeno z prostředků MAS Strážnicko multifunkční montované podium, které bude instalováno především v rámci folklorního festivalu.

Obnova pálenice
Za podpory projektů ze SPL MAS Strážnicko byla obnovena původní pálenice z 20. let 20.stol., která poskytuje nejen služby pro místní pěstitele ovoce, ale slouží i jako muzeum s výkladem a ochutnávkou tradičních produktů pro návštěvníky města a turisty. Obnova pálenice proběhla za podpory ze SPL MAS Strážnicko.


MAS Luhačovské Zálesí (Zlínský kraj)
www.luhacovskezalesi.cz

Přesný název MAS: Luhačovské zálesí, o.p.s.
Sídlo MAS: Úřad Městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice
Předseda: Ing. Pavel Studeník
Manažer: RNDr. Roman Kašpar

Územní působnost: 20 obcí, vč. Luhačovic, největší město Slavičín

MAS Luhačovské Zálesí vznikla v r. 2007. Struktura je krom obcí regionu tvořena i fyzickými a právnickými osobami ze soukromého i veřejného sektoru. V současnosti je členem MAS takřka 50 subjektů.

Účastníci semináře, v čele s Ing. Šilarem, radním Pardubického kraje a předsedou MAS Železnohorský region, Bohumilem Starým, se setkali se zástupci MAS Luhačovské Zálesí v Pozlovicích, na úřadu městyse Pozlovice.

Ing. Olga Tkáčová, starostka Městyse Pozlovice, předsedkyně mikroregionu Luhačovské Zálesí, členka správní rady MAS Luhačovské Zálesí a pan Václav Sedlář, místostarosta městyse, představili účastníkům historii a nejnovější aktivity městyse a mikroregionu.
V rámci diskuze byly řešeny otázky z oblasti získávání finančních zdrojů na zajištění potřebného provozu a investic měst a obcí. Dále byla zmíněna důležitost spolupráce jednotlivých obcí v rámci větších celků, tj. mikroregionů a MAS s místními podnikateli.

RNDr. Roman Kašpar, manažer mikroregionu a MAS Luhačovské Zálesí, účastníkům představil stav administrace projektů v rámci SPL. V rámci diskuze byly řešeny otázky zaměření projektů jednotlivých žadatelů, otázka vlastní administrace MAS, systém předfinancování, důležitosti komunikace s příslušným a centrálním SZIF a další otázky.

V rámci ukázky realizovaných projektů účastníci za výkladu RNDr. Kašpara shlédli regenerované centrum městyse Pozlovice, rekonstrukci objektu MŠ, rekonstrukci objektu úřadu městyse na multifunkční centrum a zkvalitňování služeb v oblasti cestovního ruchu- což reprezentoval rekonstruovaný Hotel Ogar s lázeňskými službami a pravidelným pořádáním kulturních akcí.
Projekty byly realizovány za podpory dotačních programů EU a ČR.

Dále účastníci shlédli vývoj rekreační lokality Luhačovické přehrady, která je na katastrálním území Pozlovic. Městys zajišťuje služby s tím spojené, které jsou finančně náročné, ale přínosné jak pro samotný městys, tak pro místní podnikatele v cestovním ruchu. Tím přispívá k zajištění hospodářské stability regionu.

K nejnovějším aktivitám realizovaným za přispění prostředků z ROP je výstavba aquaparku na břehu Luhačovické přehrady (r. dokončení 2010) a s tím spojený projekt v Luhačovicích - rekonstrukce krytého plaveckého centra.
www.pozlovice.cz
www.luhacovice.cz


Město Slavičín
Představil manažer RNDr. Kašpar
www.mesto-slavicin.cz

Největší město mikroregionu a MAS. V rámci rozvoje města proběhla celková rekonstrukce náměstí pro konání množství aktivit. Dále měli účastníci možnost shlédnout postupnou a citlivou přeměnu centra města napojenou na novou bytovou výstavbu a klidovou zónu zámku využívaného pro komerční aktivity a zámeckého parku pro aktivní trávení volného času.


Hostětín (240 obyvatel) - Centrum Veronica
Představila pracovnice centra H. Machů
http://hostetin.veronica.cz/
www.veronica.cz

Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných modelových projektech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.
Centrum Veronica je součástí Ekologického institutu Veronika (profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím.

Pasivní dům
Centrum Veronica bylo postaveno v roce 2006 jako první česká veřejná budova splňující pasivní standard. Centrum Veronica poskytuje 50 míst pro školení a výuku v sále, 100 míst v sále pro obecní a společenská shromáždění, 25 míst ve 2-4 lůžkových pokojích, pracovnu pro zaměstnance a stážisty, dílnu a zázemí pro praktické kurzy. Centrum slouží ke vzdělávání a osvětě veřejnosti a dalších cílových skupin (veřejná správa, podnikatelé, řemeslníci, žáci a studenti) o udržitelném regionálním rozvoji a způsobech, jak k němu dospět.
Náklady na výstavbu objektu cca 24 mil.Kč, financováno z dotačních zdrojů, sponzorských darů a vlastních fin.prostředků centra a obce.

Výtopna na dřevo a rozvod tepla v obci
Vybudována v r. 2000 (technologie spalování dřevních štěpků) z důvodů zvýšené finanční náročnosti na plynofikaci obce. Využívá se paliva z místních zdrojů (dřevozpracovatelský průmysl). Napojeno 80% domácností obce. 732 kW výkon kotle.

Sluneční energie v obci
V obci je využívána sluneční energie od roku 1997. Díky využívání solárních technologií uspoří obyvatelé Hostětína ročně přibližně 50 tun emisí oxidu uhličitého (CO2), které by vznikly spálením fosilních paliv pro výrobu elektřiny.
Sluneční kolektory jsou k vidění na 9 rodinných domech, velkoplošný kolektor pro ohřev teplé vody využívá moštárna i Centrum Veronica. Na moštárně jsou instalovány fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny.
V současné době se chystá výstavba malé solární elektrárny.

Moštárna
Vybudována v r. 2000. Zpracovává místní odrůdy jablek od místních pěstitelů. Zvyšuje se odbytiště výrobků, s tím se zvyšuje objem výroby a to podporuje produkci místních jablek. V této souvislosti se vysazují nové sady místních odrůd jablek.
Výrobním sortimentem moštárny jsou přírodní jablečné šťávy v kvalitě BIO. Moštárnu provozuje Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat (dobrovolné seskupení nevládních a neziskových organizací, obcí a fyzických osob, které spojuje zájem napomáhat všem aktivitám, které trvale podporují a rozvíjejí tradiční zemědělskou a řemeslnou produkci Bílých Karpat).
Ochranná známka Tradice Bílých Karpat slouží jako značka kvality a původu pro výrobky pocházející z Bílých Karpat s cílem napomoci odbytu tradičních místních produktů. Zákazníkovi pak ochranná známka identifikuje výrobky, které z Bílých Karpat pocházejí.

Kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod
Vznikla roce 1996 jako první svého druhu na východní Moravě. Jejím základem je umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami (rákos obecný či chrastice rákosovitá). Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění, a tím vodu čistí. Díky provozu čistírny byla v obci odstraněna stavební uzávěra, která trvala od 70-tých let 20. století, od dokončení vodárenské nádrže Kolelač. Toto opatření omezovalo výstavbu v obci, která byla bez čistění odpadních vod pro vodárenskou nádrž významným zdrojem znečištění.


Muzeum Rudolfa Jelínka, Vizovice
Představila průvodkyně muzea
www.rjelinek.cz

Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s., založená v roce 1894, je historickou firmou, která je známá zejména výrobou ovocných destilátů (především slivovice) typických pro střední Evropu a alkoholických nápojů.
Areál společnosti prošel kompletní rekonstrukcí, která mu vrátila podobu ze 30. let minulého století, tzn. z období, kdy firmu vlastnil pan Rudolf Jelínek. Realizace projektu byla spolufinancovaná z prostředků programu SAPARD Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Hlavním záměrem projektu Distillery Land je přiblížení tradice a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty a prezentace původní "fabriky", kde se snoubí tradiční výrobní postupy a nejmodernější technologie. Projekt má přispět k propagaci regionu a rozvoji cestovního ruchu v něm
Exkurzní trasa je projektem stávajícím, navazujícím projektem, který vytvoří podmínky pro poskytování komplexních služeb v segmentu cestovního ruchu, je vybudování vlastního hotelu s minimální ubytovací kapacitou 50 lůžek, restaurací a sklepem pro archivaci destilátů a odbornou degustaci. V areálu společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. se také koná řada kulturních akcí - Vizovické Trnkobraní, koncerty populární hudby, košt ovocných destilátů, jarmarky a jiné.Podrobné informace:
Kateřina Korejtková, tel: 606436659, e-mail: vn.konzult@tiscali.cz, www.vnkonzult.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 05.10.2009 v 14:07 hodin
MAS Železnohorský region