Železnohorský region

Železnohorský region se zúčastnil s propagačními materiály národní přehlídky v Písku

19.5.2009 proběhla přehlídka materiálů v rámci akcí Tourpropag a EuroRegion propag.
Ve spolupráci s Ministerstvem místního rozvoje, Agenturou CzechTourism a zájmovými asociacemi v cestovním ruchu proběhla již tradiční akce - národní přehlídka propagačních materiálů v královském městě Písku.

V rámci přehlídky zástupci Železnohorského regionu měli možnost se účastnit zajímavých prezentací a diskuzí ohledně vývoje a nových trendů v propagaci a prezentaci týkající se především výrazových prostředků, jako jsou fotografie.

Další zajímavé informace byly z oblasti důležité dlouhodobé koncepce a jednotné prezentace celků a subjektů, které se stávají celkovou image a tváří prezentovaného subjektu.

Zástupci Železnohorského regionu v tomto duchu budou připravovat návrhy na koncepční rozvoj dalších prvků prezentace regionu a naváží tak na již zpracované jednotné materiály, jako jsou webové stránky, publikace, elektronická prezentace, tvorba pohledů a jiné.

Prezentační publikace Železnohorského regionu a prezentační materiály mikroregionu Heřmanoměstecko byly důstojnými soupeři dalších výborných materiálů jiných regionů.

Účast na této akci měla velký význam k porovnání úrovně našich propagačních materiálů s ostatními subjekty a načerpání nových podnětů a nápadů.


Kateřina Korejtková, manažerka MAS ŽR
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 20.05.2009 v 09:35 hodin
MAS Železnohorský region