Železnohorský region

21.11.2008 se uskutečnilo setkání členů tří místních akčních skupin

Jednání proběhlo na základě naplňování Deklarace o partnerství a spolupráci
ZPRÁVA Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ PARTNERSKÝCH MAS

MAS Železnohorský region
MAS Region Kunětické hory
MAS POHODA venkova

které se uskutečnilo v rámci uzavřených Deklarací o partnerství a spolupráci dne 21.11.2008 v obci Val

Téma jednání
Praktická ukázka administrace a realizace Strategického plánu LEADER (SPL) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) 2007-2013, osa IV.Jednání se uskutečnilo v obci Val u Dobrušky, v jednacích prostorách MAS POHODA venkova (Královehradecký kraj), na žádost představitelů partnerských MAS Železnohorský region a MAS Region Kunětické hory (obě Pardubický kraj) z důvodů sdílení praktických informací v rámci administrace a realizace SPL, mimo jiné i ve vztahu ke Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu (SZIF).
Jednání se zúčastnili předsedové, manažeři, členové programových výborů, členové výběrových komisí a pracovníci sekretariátů výše uvedených MAS (viz. prezenční listina). Dále se jednání zúčastnili pověření pracovníci krajských úřadů pro problematiku rozvoje venkova a podpory MAS..

Předseda MAS POHODA venkova Luboš Řehák přivítal přítomné a sdělil ve zkratce informace o historii a současnosti místní MAS.
Manažer MAS POHODA Tomáš Vidlák přítomné seznámil s prezentací dosud učiněných kroků v rámci administrace SPL v období červen - listopad 2008 na základě realizace SPL podpořené z PRV, osa IV., opatření 1.1. a 1.2.
V rámci prezentace uvedl postupy týkající se zpracování a vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí, organizace seminářů pro žadatele, registrace žádostí, administrativních kontrol a hodnocení žádostí.
Kontinuálně u všech bodů prezentace probíhala věcná diskuze o praktických zkušenostech a postupech.
Členové programového výboru a výběrové komise MAS POHODA uváděli konkrétní praktické postřehy, které by mohly sloužit k zefektivnění administrace v rámci dalších výzev. Upozornili na úskalí v rámci realizace. Zmínili zkušenosti se spoluprací pracovníků SZIF v Hradci Králové a SZIF v Praze.
Na závěr proběhla diskuze k ucelení sdělených informací.

Pro všechny přítomné z MAS Železnohorský region a MAS Region Kunětické hory byly informace velice cenným zdrojem, které v souvislosti s možnou realizací SPL ve 2. kole PRV, osa IV., opatření 1.1. budou využity a nebo modifikovány ke specifickým podmínkám každé MAS.

Přítomní z MAS Železnohorský region a MAS Region Kunětické hory na závěr poděkovali představitelům MAS POHODA za spolupráci a nabídli společná témata pro potenciální partnerské projekty MAS v rámci PRV, osa IV., opatření 2.Kateřina Korejtková, manažerka
MAS Železnohorský region
MAS Region Kunětické hory
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 24.11.2008 v 12:25 hodin
MAS Železnohorský region