Železnohorský region

21.10.2008 byly zaregistrovány žádosti MAS ŽR a MAS RKH

Žádosti byly registrovány na SZIF Praha v rámci Programu rozvoje venkova 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření 1.1.
Předběžné výsledky budou zveřejněny během února 2009.
V případě podpoření žádostí by byla vyčleněna finanční podpora na projekty subjektů provozující svoji činnost v daných územích na období 2009-2013.
Jednalo by se o drobné projekty z oblasti rozvoje venkova.

Oblasti a podmínky projektů by byly dány jednak Programem rozvoje venkova 2007-2013 a také Strategickým plánem LEADER každé MAS.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách každé MAS.
V sekci "dokumenty" naleznete plné aktuální verze dokumentů, které si můžete prostudovat.
Podrobné podmínky pro žadatele jsou obsaženy ve "fichích" (oblastech projektů). Na webových stránkách naleznete přehledné zkrácené verze, podrobné verze fichí k náhledu v centrálách obou MAS.


Administraci projektů by měly na starosti centrály jednotlivých MAS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 12.11.2008 v 10:41 hodin
MAS Železnohorský region