Železnohorský region

18.12.2007 proběhla registrace MAS ŽR a MAS RKH na SZIF v Praze v rámci PRV 2007 - 2013, osa IV.

Během prosince 2007 až cca dubna 2008 bude probíhat hodnocení jednotlivých MAS, na jehož základě bude vybráno 49 MAS podpořených finančními prostředky pro období 2008 - 2013.
V rámci příprav na čerpání možných dotací subjektů na území jednotlivých MAS proběhnou v jarních měsících důležité vzdělávací akce, které budou včas avizovány.

V jarních měsících v rámci příprav MAS na možné čerpání dotací bude provedena příprava podkladů pro žadatele a zjednodušení dokumentů MAS (Strategického plánu LEADER) pro uživatele.
Vše najdete včas na svých webových stránkách.

Od ledna 2008 bude probíhat nutné odsouhlasení Strategického plánu LEADER MAS jednotlivými členskými obcemi! Podklady budou včas zaslány centrálami MAS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 21.12.2007 v 11:32 hodin
MAS Železnohorský region