Železnohorský region

Projekt Nebojte se e-learningu finišuje a jak jím šel čas

29.11.2007 proběhl workshop na téma Využití e-learningu v praxi
Při této příležitosti byla účastníkům semináře předána osvědčení o absolvování této novodobé vzdělávací aktivity za přítomnosti pana radního Ing. Petra Šilara.
Projekt: Nebojte se e-learningu
Registracní císlo projektu: CZ.04.1.03/3.3.09.4/0010

TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt "Nebojte se e-learningu" finišuje

V pardubickém Domě techniky se uskutečnil workshop účastníků projektu "Nebojte se e-learningu", který pořádala Úhlava o.p.s ve spolupráci s firmami VN Konzult s.r.o. a CompAct Bohemia s.r.o. Projekt, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, si dal za úkol seznámit posluchače s výukovou metodou e-learningu. Cílem projektu bylo vysvětlit těm zájemcům, kteří se ho nebáli zúčastnit, že e-learning není žádnou složitou metodou, ale umožňuje průměrnému uživateli výpočetní techniky rozšířit své vzdělávací možnosti. Studium pomocí e-learningu nevyžaduje účast posluchačů na určitém místě v určitém čase, ale každý ze studentů může průběžně studovat podle svých časových možností, být se svým pedagogem ve spojení pomocí elektronické pošty a zvládnutí jednotlivých kapitol si může ověřovat pomocí testů. Výuka je interaktivní, což znamená, že je v maximální míře využíváno obrázků, videosekvencí, zvukových nahrávek a různých odkazů, což při klasické výuce není možné nebo je obtížné.

Výuka použití e-learningových metod ve zmiňovaném projektu probíhala v kurzech zaměřených na tématiku týkající se Evropské unie, jejích programů a tvorby projektů. Posluchači nejprve slyšeli probíranou látku vysvětlenou klasickou metodou a potom měli možnost si stejné téma procvičit v e-learningové aplikaci. Celý kurz byl zakončen závěrečným testem a úspěšní absolventi a absolventky převzali certifikáty z rukou radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara.

V závěrečné besedě se absolventi shodli na tom, že metoda e-learningu jim otevřela nové možnosti sebevzdělávání a že kombinací klasických a elektronických výukových metod se mohou dostat k dalším informacím a ke vzdělání, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce a i společenskou prestiž.

Díky projektu vznikly výukové pomůcky, které si mohou vyzkoušet i další zájemci o e-learning a nenásilnou formou si nejen osvojit tuto metodu, ale i se dozvědět něco zajímavého o Evropské unii, její historii, fungování, současných programech a tvorbě projektů.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOCTEM CESKÉ REPUBLIKY.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 11.12.2007 v 21:04 hodin
MAS Železnohorský region