Železnohorský region

Vánoční koncert

Pěvecký sbor "Vlastislav" a Osvětová beseda v Heřmanově Městci Vás srdečně zvou na Vánoční koncert Jakuba Jana Ryby: Česká mše vánoční "Hej, mistře". Pro smíšený sbor, sóla, varhany a orchestr. Který se uskuteční 16. prosince 2007 v 16:30 hodin v Sokolovně v Heřmanově Městci.
Sólisté:
Jana Havlová - soprán, Jarmila Kosinová - alt, Marek Hergovič - tenor, Miloš Štědroň - bas, Kateřina Jirešová - varhany.
Chrudimská komorní filharmonie - dirigent Martin Profous
Spoluúčinkují:
- Pěvecký sbor "Slavoj" Chrudim a "Sigmund" Hlinsko - sbormistr Zdeněk Kudrnka
- Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi - sbormistr Tomáš Žítek
- Pěvecký sbor "Vlastislav" Heřmanův Městec - sbormistr Ludmila Štěpánová
- Dětský pěvecký sbor "Leknínek" Základní umělecké školy Heřmanův Městec - klavírní spolupráce Markéta Výborná
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 30.11.2007 v 16:29 hodin
MAS Železnohorský region