Železnohorský region

Na území MAS ŽR a MAS RKH právě probíhá zpracování Strategického plánu LEADER.

Obě MAS se připravují na podání žádosti o finanční podporu EU v letech 2008 - 2013.
Dne 21.12.2007 proběhne registrace Strategického plánu LEADER a dalších potřebných dokumentů místních akčních skupin na Státním zemědělském intervenčním fondu v Praze.

V případě úspěšnosti a vybrání SPL jednotlivých MAS, by mohly tyto organizace rozdělit do svého území ročně cca 10 mil. Kč.

V současné době probíhá dopracování veškerých dokumentů tak, aby jednak odpovídaly podmínkám vyhlašovatele programu, a také aby vytvořily nejvhodnější podmínky pro jednotlivé místní žadatele.

V případě kladného výběru našich MAS (ze 170 bude vybráno 48) budou veškeré dokumenty a podmínky pro žadatele zveřejněny na daných webových stránkách na jaře 2008.

Informace budou poskytovány na sekretariátech obou MAS uvedených v kontaktech.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 02.11.2007 v 14:15 hodin
MAS Železnohorský region