Železnohorský region

19.4.2007 proběhla akce Partnerství místních akčních skupin

zpráva o akci
Akce Partnerství místních akčních skupin
proběhla 19. 4. 2007
uskutečnila se v rámci projektů MAS Železnohorský region - vytvoření efektivních schopností
a MAS Region Kunětické hory - vytvoření efektivních schopností

Celodenní akce Partnerství místních akčních skupin se zúčastnilo 30 představitelů 8 MAS z Plzeňského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje.
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
MAS Hlinecko
MAS POHODA venkova
Strážnicko Místní Akční Skupina - partnerská MAS pořádající MAS RKH a MAS ŽR
MAS Pošumaví, z. s. p. o. - partnerská MAS pořádající MAS RKH a MAS ŽR
MAS Český les - partnerská MAS pořádající MAS RKH a MAS ŽR
MAS Region Kunětické hory - partnerská MAS pořádající MAS ŽR
MAS Železnohorský region - partnerská MAS pořádající MAS RKH
Akce měla za cíl podpořit a rozvíjet partnerství a spolupráci jednotlivých MAS.

Seminář zahájil předseda MAS ŽR, pan Václav Dostál. Přítomné dále přivítal starosta města Heřmanův Městec Ing. Jiroutek. Během dopoledního semináře v areálu Autokempinku Konopáč na území MAS Železnohorský region jednotlivé MAS představily svoji činnost prostřednictvím svých manažerů, stupeň vývoje a zaměření aktivit. Stupeň vývoje a zkušenosti byly konstatovány značně rozdílné, v cílovém zaměření a pojetí funkce MAS se však názory nelišily. Po představení MAS probíhala otevřená diskuze na téma současné trendy v činnosti místních akčních skupin a aktuální situace a připravenost každé MAS na nové plánovací období 2007 - 2013. Byl konstatován shodný závěr, že nepřipravenost a nepřehlednost konkrétních podmínek pro MAS jako potenciálního žadatele o podporu z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 ze strany Ministerstva zemědělství není v současné době pro rozvoj MAS příznivý.

Mezi dopoledním a odpoledním pracovním blokem představitelé MAS navštívili areál Autokempinku Konopáč, jenž je členem MAS ŽR, pod vedením ředitele pana Bohumila Starého a prošli částí trasy připravované vlastivědné stezky Rybniční soustava Heřmanoměstecka. Dále představitelé shlédli prezentaci členů MAS ŽR v centrále MAS Železnohorský region, v TIC Heřmanoměstecko. Zde jim byl představen systém spolupráce mezi členy MAS formou poskytování a šíření informací na podporu pořádání společných akcí. Představitelé si také prohlédli areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, kde mimo jiné kontrolovali růst dřeviny oskeruše, jenž zde byla vysazena v roce 2006 na základě uzavřeného partnerství s MAS Strážnicko. Stejné dřevině, která byla vysazena i u Perníkové chaloupky, se také dostalo náležité kontroly odborníků z MAS Strážnicko.

Odpolední seminář v Perníkové chaloupce v Rábech u Pardubic byl zahájen předsedkyní MAS Region Kunětické hory, paní Ing. Janou Jiráňovou. K.Korejtková provedla shrnutí dopoledního představení vývoje všech přítomných MAS.
Ing. Šilar, radní Pardubického kraje pro zemědělství a venkov, představil systém podpory činnosti MAS na území Pardubického kraje od roku 2008. Představitelé MAS z ostatních krajů ČR konstatovali systém podpory jejich krajů, ve vztahu k podpoře MAS Pardubického kraje, jako nedostatečný. Dále Ing. Šilar představil spolupráci mezi Pardubickým krajem, Agrovenkovem, Agrární komorou a jednotlivými MAS na základě podpory společně realizovaných akcí metodou LEADER, tj. spoluprací všech subjektů v daném území.
V rámci bloku věnovanému partnerským a zrcadlovým projektům MAS pan Šorm, jehož firma Kam na Pardubicku je členem MAS RKH, představil projekt Turistické pasy Perníkového hejtmanství. Jedná se o projekt na podporu turismu napříč všemi subjekty činnými v území, který lze aplikovat i v jiných regionech a lze jej využít i pro podporu služeb či výrobků. K.Korejtková, manažerka MAS ŽR a MAS RKH, jednatelka firmy VN KONZULT, s.r.o., Ing. Vondráček, Úhlava o.p.s. a Ing. Šašek, manažer MAS Pošumaví a jednatel firmy CompAct Bohemia, s. r. o., představili partnerský a zrcadlový projekt Nebojte se e-learningu, což je partnerský projekt v přeneseném smyslu MAS Pošumaví, MAS Region Kunětické hory a MAS Železnohorský region. Jedná se o šíření nové vzdělávací metody e-learningu, která je založena na časově nezávislém samostudiu, jenž podporuje celoživotní vzdělávání v regionu se zaměřením na získávání informací o dotačních programech EU a ČR. Pánové Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova a Ing. Petr Hanák, předseda MAS Strážnicko představili dva odlišné projekty na podobné téma - podpora tradičních výrobků. Představitelé MAS konstatovali potřebu realizace takto zaměřených projektů pro široký rozvoj jejich území a vhodnost jejich následování formou zrcadlových či partnerských projektů.
Na závěr bloku bylo přistoupeno na základě společných dohod k podpisu Deklarace o partnerství mezi pořádajícími MAS - MAS RKH a MAS ŽR a představiteli ostatních přítomných MAS, se kterými partnerství ještě nebylo navázáno: MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, MAS Hlinecko a MAS POHODA venkova.

Po zakončení odpoledního semináře pan Šorm, ředitel Muzea perníku, provedl představitele MAS novými expozicemi Perníkové chaloupky, jenž slouží i jako centrála MAS RKH.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 23.04.2007 v 16:17 hodin
MAS Železnohorský region