Železnohorský region

Nebojte se e-learningu

Projekt probíhá na území Pardubického kraje. Bližší informace zde.
NEBOJTE SE E-LEARNINGU

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového vzdělávacího programu, který naučí především představitele místních samospráv, pracovníky obecních úřadů, malé podnikatelské subjekty, živnostníky a obyvatele venkova, kteří jsou obtížně umístitelní na trhu práce, pracovat s e-learningem jako metodou celoživotního vzdělávání budoucnosti. V rámci projektu bude vytvořený vzdělávací program naplněn daty, která se budou obecně týkat fungování Evropské unie, jejích finančních zdrojů a využití těchto zdrojů pro rozvoj venkova.

V rámci pilotního školení bude vytvořený vzdělávací program odzkoušen na skupině cca 50 osob - představitelů cílové skupiny. E-learningové vzdělávání zde bude doplněno klasickým, formou několika seminářů. Zkušenosti získané z tohoto pilotního školení pak poslouží jako zpětná vazba pro dopracování vzdělávacího programu, aby co nejlépe vystihoval potřeby cílové skupiny.

E-learning snižuje náklady na vzdělávání a přibližuje možnosti vzdělávání i do poměrně odlehlých oblastí. Uživatel není vázán časově na určitá klasická školení a může postupovat individuálně podle vlastního časového harmonogramu. Pro cílovou skupinu představuje e-learning efektivní a dostupnou metodu celoživotního vzdělávání budoucnosti.

Nositelem projektu je obecně prospěšná společnost Úhlava, která při jeho realizaci spolupracuje se společnostmi VN KONZULT, s. r. o. a CompAct Bohemia, s. r. o.
Jedná se o partnerský projekt členů a spolupracovníků MAS Pošumaví, MAS Region Kunětické hory a MAS Železnohorský region.

Projekt se v současné době nachází v přípravné fázi, během které je vytvářen vlastní obsah vzdělávacích kurzů. Abychom byli schopni strukturu a náplň vzdělávacích programů přizpůsobit Vašim skutečným potřebám, dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci při dotazníkovém šetření, které právě probíhá.

Přílohou tohoto e-mailu je krátký dotazník (najdete ho v sekci "dokumenty" na hlavní stránce webu), který lze jednoduchým způsobem vyplnit přímo z klávesnice Vašeho počítače a poté odeslat na emailovou adresu vn.konzult@tiscali.cz. Získané údaje budou v nejbližší době zpracovány a výsledky šetření následně využity jako nosný základ vzdělávacího programu.

V návaznosti na Vaše odpovědi budou vybraní zájemci osloveni s nabídkou účasti v pilotním školení, které bude v rámci financování projektu z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky probíhat ZDARMA.


Termíny důležité pro zástupce cílové skupiny:

· Březen - duben 2007 - dotazníkový průzkum mezi zástupci cílové skupiny,
· Říjen - prosinec 2007 - pilotní školení pro zástupce cílové skupiny v Pardubickém kraji (cca 50 osob)- bude upřesněno.


Za realizační tým projektu
Kateřina Korejtková
VN KONTULT, s.r.o.
Za Sokolovnou 744
533 41 Lázně Bohdaneč


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 19.03.2007 v 12:39 hodin
MAS Železnohorský region