Železnohorský region

9.3.07 proběhla akce Poznejte MAS ŽR

zpráva o akci
Uvedené akce se zúčastnili stávající i noví potencionální členové MAS ŽR.

Na zahájení akce starosta města Heřmanův Městec, Ing. Jiroutek, předal provozovateli TIC Heřmanoměstecko, panu Bohumilu Starému, certifikát kvality služeb daného TIC jménem Pardubického kraje.

Po představení MAS ŽR, panem předsedou Dostálem a manažerkou paní Korejtkovou, její historie vzniku, současných aktivit a možného budoucího vývoje byla zahájena široká diskuze o možnosti spolupráce všech subjektů v oblasti koordinovaného rozvoje venkova.

Člen sousední a partnerské MAS RKH, pan Luděk Šorm, představil projekt "turistických pasů" přítomným a vyzval stávající i nové členy ke spolupráci. Člen MAS ŽR, pan Josef Blažek, představil akci Tradice Železnohorského regionu, která proběhne 9.6. v areálu rozhledny Barborka a vyzval přítomné k možné účasti a prezentaci regionálních výrobků a tradičních řemesel. Člen MAS ŽR, pan Bohumil Starý, vyzval přítomné k prezentaci tradičních výrobků a plodin v rámci podzimní akce Babí léto na Konopáči. Dále pan Starý, provozovatel IC Heřmanoměstecko, vyzval přítomné k plynulému a včasnému předávání informací o konajících se akcích v regionu. Člen MAS ŽR, pan František Šenk, vyzval přítomné ke spolupráci při koordinaci sportovních akcí na území MAS.
Spolupráce členů bude zahájena také v oblasti podpory regionálních produktů a služeb. Na závěr si mohli zájemci prohlédnout centrum MAS ŽR Informační centrum Heřmanoměstecko v Heřmanově Městci a za doprovodu starosty města Heřmanův Městec, Ing. Aleše Jiroutka, měli možnost navšívit místní významnou Gallery Cyrany a bývalou synagogu.

Jako informační zdroj bylo kromě letáků a plakátků zpracováno CD s prezentacemi o problematice MAS ŽR. Pro vyžádání kontaktujte pracovníky IC Heřmanoměstecko.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.03.2007 v 14:36 hodin
MAS Železnohorský region