Železnohorský region

Od 1.1.2007 probíhá na území MAS realizace projektů EU

Probíhá realizace projektů MAS RKH a MAS ŽR - vytvoření efektivních funkčních schopností.
Projekty jsou realizovány z Operačního programu RVMZ, podopatření 2.1.4., investiční záměr c) 2.skupina - osvojování schopností.

Bližší informace v sekci "projekty a akce" příslušné MAS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 08.01.2007 v 03:34 hodin
MAS Železnohorský region