Železnohorský region

Podmínky poskytnutí dotace pro MAS RKH a MAS ŽR byly podepsány.

Dne 13.11.2006 došlo na SZIF v Hradci Králové k podpisu podmínek poskytnutí finanční pomoci MAS RKH a MAS ŽR.
V rámci obou MAS se jedná o realizaci projektů v rámci OP RVMZ, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+)týkající se vytvoření efektivních funkčních schopností MAS.
Bližší informace v sekci "dokumenty"
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.11.2006 v 12:51 hodin
MAS Železnohorský region