Železnohorský region

Spolupráce mezi MAS byla podepsána

Dne 12.10.2006 došlo k podpisu čtyřstranné deklarace
Dne 12.10.2006 byla při příležitosti konání se Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje v Plzni slavnostně podepsána Deklarace o partnerství a spolupráci mezi MAS Pošumaví, MAS Český les, MAS Region Kunětické hory a MAS Železnohorský region.
Důležitost uzavřené spolupráce mezi MAS podpořili svojí přítomností radní obou krajů. Za Pardubický kraj Ing. Šilar a za Plzeňský kraj Ing. Kalista.
Spolupráce MAS se bude odehrávat ve formě výměny informací a zkušeností s programem LEADER+, pořádání vzdělávacích seminářů a informačních kampaní, pořádání kulturních a společenských akcí, přípravy a realizace zrcadlových projektů a přípravy a realizace partnerských projektů.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.10.2006 v 13:53 hodin
MAS Železnohorský region