Železnohorský region

12.10.2006 dojde k podpisu Deklarace o partnerství a spolupráci mezi MAS Pardubického a Plzeňského kraje

K podepsání Deklarace dojde dne 12.10.2006 při příležitosti konání veletrhu cestovního ruchu v Plzeňském kraji, v Plzni.
Čtyřstrannou Deklaraci o partnerství a spolupráci uzavřou představitelé MAS Region Kunětické hory, MAS Železnohorský region, MAS Pošumaví a MAS Český les za přítomnosti představitelů obou krajských úřadů.
Tímto oficiálním aktem podpoří již započatou a fungující spolupráci od roku 2005 v oblasti výměny informací při využití programu LEADER+, pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, realizace zdcadlových projektů a spolupráce na partnerských projektech.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 05.10.2006 v 14:13 hodin
MAS Železnohorský region