Železnohorský region

Foto z jednání ŘV a PS 28.3.2017 MAP ORP Přelouč

Jednání se uskutečnilo na MěÚ Přelouč.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
MAS Železnohorský region