Železnohorský region

Chvaletice [ Město nebo obec ]

Město Chvaletice leží 25 km od Pardubic na rozhraní Chvaletické pahorkatiny, celku Železných hor a Pardubické kotliny, celku Východolabské tabule. V písemných zprávách se Chvaletice objevují poprvé v roce 1393. K 1. lednu 1975 se stala součástí Chvaletic obec Telčice. Ve městě se nachází pseudorenesanční evangelický kostel z roku 1882. Ostroh pod kostelem je potom vyhlídkovým bodem poskytujícím rozhled do polabské krajiny. Statut města získaly Chvaletice 1. ledna roku 1981. V současné době mají Chvaletice přibližně 3 300 obyvatel. Nejvýznamnější přírodní dominantou je tok řeky Labe, který je regionálním biokoridorem a základním městotvorným činitelem. Nejvýraznějším subjektem v lokalitě je elektrárna o výkonu 4x200 MW, postavená v druhé polovině sedmdesátých let.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 14.09.2021 v 21:48 hodin
MAS Železnohorský region