Železnohorský region

Valy [ Město nebo obec ]

Valy
Valy
Osada vznikla v příhodném místě u brodu přes Labe. Protože levý labský břeh byl tvořen strmou strání, v širokém okolí se nedalo nikde jinde než právě zde pohodlně k řece sjet. Lidé z vesnice tu v mělčině lovili ryby jednoduchou a prastarou metodou pomocí proutěného plůtku. Jím naháněli ryby do pastí. Tomuto plůtku se říkalo val a od něj je i pojmenování obce Valy.
První písemnou zprávu o Valech máme dochovánu z roku 1398. Už na přelomu 14. a 15. století tu na vyvýšenině stála tvrz. Chránilo ji jednak Labe a jednak uměle vytvořené vodní příkopy.
Roku 1513 koupil Valy významný stavitel rybníků Kunát mladší z Dobřenic. Ve službách pána z Pernštejna budoval v té době na Pardubicku síť rybníků. To vyžadovalo jeho častou přítomnost na staveništi, proto si zakoupil nedaleké Valy. I na svém nevelkém valském statku začal budovat poměrně velkorysý rybniční systém. Nové rybníky byly napájeny Zlatým potokem, který tehdy tekl středem údolní nivy. Kvůli záplavovým vlnám z Železných hor, které ohrožovaly jeho dílo, se pan Kunát rozhodl vybudovat umělé koryto Struhy. To bylo nákladně zahloubeno do slínového podloží Bílého kopce a vede po vrstevnici. Jeho šířka je 8 až 10 m a hloubka kolem 6 m.
Po hrázi jednoho z rybníků vedla cesta z Přelouče do Pardubic. Protože stavba rybniční hráze velmi zlepšila průjezdnost tohoto úseku cesty, povolil zde král roku 1524 vybírat mýto. Každý, kdo chtěl tudy projet, musel zaplatit určitý poplatek.
Na konci 16. století stála ve Valech výše zmiňovaná tvrz, k níž se přijíždělo přes panský dvůr, dále krčma, masný krám, mlýn a velký ovčín. Po třicetileté válce zde byl založen i malý pivovar. V roce 1703 byly Valy připojeny k panství Choltice.
Slavnou osobností Valů byl mlynář Václav Pour. V roce 1848 organizoval národní gardu a po choltické vrchnosti chtěl, aby jim vydala zbraně. Za to si pak tři měsíce poseděl ve vězení. Byl to přítel českého novináře K. H. Borovského a jeho mlýn se stal místem národní osvěty. V. Pour byl v roce 1861 zvolen prvním poslancem zemského sněmu za pardubický okres a mohl tak hájit české národní zájmy. Díky poslancování pana Poura stavěly ve Valech i rychlíky.
V roce 2004 byla dokončena splašková kanalizace a čistírna odpadních vod .Průběžně jsou opravovány povrchy místních komunikací a chodníků. Obec je zřizovatelem Mateřské školy, jejíž kapacita, 25 dětí, je v součastné době plně vytížena. Podílí se na údržbě a provozu kostela sv. Michaela v Lepějovicích a hřbitova, který slouží i okolním obcím (Veselí , Klenovka).
Obec Valy zajišťuje provoz pravidelných nedělních trhů, které patří k nejznámějším v České republice.
Pozemky pro výstavbu rodinných a jejich přípravu je plánováno v období do tří let. Obec se významně podílí na činnosti TJ Valy oddíl kopané (A mužstvo - I.A třída Krajské soutěže). Oddíl je tvořen celkem čtyřmi mužstvy, včetně mladších žáků. Sbor dobrovolných hasičů patří k aktivním složkám v obci.
Obec Valy je akcionářem výletní lodi Arnošt z Pardubic a podílela se na výstavbě přístaviště ve Valech.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obec Valy
Veselská 100
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 959 378

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Valy - železniční most
Železniční most ve Valech u Přelouče

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.valynadlabem.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 29.11.2022 v 12:01 hodin
MAS Železnohorský region