Železnohorský region

Železnohorský region: včera, dnes a zítra

S ohledem na chystanou zásadní změnu, týkající se rozšíření území Železnohorského regionu a potřebu komunitního plánování aktivit regionu pro období EU 2014-2020, se dne 7.9.2012 uskutečnila akce pro širokou veřejnost a spolupracující subjekty v areálu Autokempinku Konopáč pod již známým heslem „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region.
V rámci akce byla komplexně zhodnocena dosavadní činnost organizace, její konkrétní přínos pro rozvoj a zviditelnění regionu. Celý program se nesl v duchu informace, že Železnohorský region = lidé. Bez pracovitých, činorodých a šikovných lidí by Železnohorský region nebyl regionem, který dostal naději na další rozvoj.

Akci zahájili předseda Bohumil Starý a místopředseda Josef Blažek. Přivítali přítomné členy, partnery, obyvatele regionu i mimo region.
Kateřina Korejtková, manažerka regionu, představila přítomným soubor dosavadních bohatých aktivit, které byly již potřetí opakovaně, na základě hodnocení zástupců Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu, hodnoceny nejlepším oceněním kategorie A pro nejlépe pracující MAS České republiky, což vychází z příkladné činnosti celého kolektivu členů, přátel, obyvatel regionu a podpory města Heřmanův Městec, které činnosti regionu poskytuje důstojné prostory a zázemí.

Z dosavadních dlouhodobých vlastních aktivit vystupují Programy pro školy – kvalitně a odborně připravené oblasti mimoškolní výuky ve formě učit poznáním, které zviditelňují činnost subjektů v regionu a dále certifikace regionálních produktů pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt dle pravidel celostátní Asociace regionálních značek, což podporuje zviditelnění regionálních výrobců a producentů a zvyšuje odbyt místní produkce. Na základě dlouholeté cílené propagace regionu bylo dosaženo zařazení Železnohorského regionu do prezentace České centrály cestovního ruchu, která propaguje vybrané turistické regiony České republiky.
Hlavními prioritami pro další plánovací období byly stanoveny, na základě široké diskuze, definice možností a potřeb regionu, aktivity jasně podporující hospodářskou stabilitu venkova. Tj. zkvalitňování infrastruktury a vybavenosti obcí, vč. zachování regionálního školství, rozvoj udržitelného cestovního ruchu, péče o krajinu, podpora drobného podnikání, služeb, řemeslné výroby a zemědělství, s tím spojená cílená propagace regionu, podpora odbytu místní produkce a s životem na venkově úzce spojená podpora volnočasových aktivit ve formě přirozeného celoživotního vzdělávání, posílení místního patriotismu a podpora rozvoje aktivního trávení volného času.

Od října r. 2012 veškeré aktivity budou probíhat na rozšířeném území Železnohorského regionu o další členský mikroregion Západně od Chrudimi, jenž čítá 8 členských obcí. Od října 2012 do konce plánovacího období r. 2013 se budou moci subjekty z nového regionu zapojovat do veškerých aktivit pouze bez možnosti čerpání dotací v rámci realizace Strategického plánu LEADER. Od r. 2014 v případě výběru Železnohorského regionu (podle složitého klíče a na základě prozatím nejasných pravidel) k realizaci Integrované strategie, se budou moci subjekty z nového mikroregionu plně zapojit i do čerpání dotačních prostředků na jejich aktivity, které budou přínosem pro celý region.

Nedílnou součástí veřejné akce bylo definování konkrétních potřeb subjektů v regionu od r. 2014. Martin Písař, administrátor projektů a vedoucí centrály Železnohorského regionu v Heřmanově Městci, na základě stanovených 13-ti okruhů budoucích projektů zjišťoval a evidoval jednotlivé záměry, které se stanou nedílnou součástí Integrované strategie. Dále v rámci zjišťovacího řízení potřeb regionu proběhla dotazníková akce mezi veřejností a přítomnými.
V rámci představení ucelené činnosti organizace se mohli účastníci veřejného setkání podrobně seznámit s certifikovanými regionálními výrobci Železných hor, s nabídkou pestré činnosti členských subjektů i s největší a nejnovější zajímavostí z hlediska geologie, přírody, marketingu a cestovního ruchu – s dosavadní a plánovanou skladbou aktivit Národního geoparku Železné hory, kde Železnohorský region zaujímá cca polovinu jeho území.

Na závěr byla důležitým aspektem veřejného setkání řízená diskuze, která přinesla mnoho plodných námětů na další společné aktivity regionu a poukázala na další zajímavé okruhy lidské činnosti. Vedlejším, ale potěšujícím efektem akce, byly i další žádosti o členství do Železnohorského regionu.

Akce byla přítomnými zhodnocena natolik přínosnou, že bude toto neformální setkávání v rámci komunitního plánování zařazeno, vedle dalších obdobných akcí pro veřejnost, do pravidelných aktivit tradiční a každoroční 4-denní dubnové akce Dny Železnohorského regionu.

Poděkováním účastníkům za jejich podnětné názory tato forma zjišťování potřeb subjektů a občanů regionu zdaleka nekončí. Veškeré informace je možno průběžně předávat do centrály Železnohorského regionu, do informačního centra v Heřmanově Městci nebo elektronicky na adresu: infocentrum@mesto-hm.cz


Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 12.09.2012 v 13:28 hodin
MAS Železnohorský region