Železnohorský region

Na Pardubicku přibylo ekofarem

V Pardubickém kraji se vloni zvýšil počet ekologicky hospodařících farmářů a zemědělských subjektů na 163, což je o zhruba 30 procent více než v roce předchozím. Ještě více, o 36 procent, se rozšířila výměra půdy obdělávané bez chemických prostředků. Podobně jako v předchozích letech naprostá většina ploch v ekologickém zemědělství připadá na trvalé travní porosty, vyplývá ze statistik na webu ministerstva zemědělství.
"Ekologické zemědělství se rozšířilo ve všech sektorech. Podstatné je, co je konečným výsledkem této činnosti a jak se jej podaří uplatnit na trhu," řekl Milan Berka, ředitel společnosti KEZ Chrudim, která zajišťuje odbornou a nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství a v Pardubickém kraji kontroluje většinu zemědělců.
Velká část zemědělců kvůli státním dotacím udržuje a seče travní porosty. Ty v regionu vloni zabíraly více než 86 procent ekologicky obdělávané půdy. Část farmářů však trávu a seno nezužitkuje při chovu dobytka, někteří jej dokonce ani nemají.
Podle Berky najdou dobré uplatnění plodiny pěstované na orné půdě, například obilniny. Žádaná by byla i biozelenina nebo byliny, ty se ale v kraji ekologicky nepěstují. Naopak se v posledních letech rozšiřuje ekologické sadařství. "Otázka je, jaké budou výnosy a jak se je podaří prodat," uvedl Berka a dodal, že za zvyšováním ploch sadů stojí hlavně dotační politika státu. Upozornil také na skutečnost, že od letošního roku již stát nebude dotovat nové rozšiřování ekologicky obdělávaných ploch, proto očekává stagnaci tohoto typu zemědělství.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 04.06.2012 v 10:00 hodin
MAS Železnohorský region