Železnohorský region

Vzdělávací

Celoživotní vzdělávání úzce souvisí s citlivým rozvojem venkovských regionů.
Efektivní využívání lokálních zdrojů je základem pro pochopení principu bioekonomiky, kde vše souvisí se vším. Akce vyvolává reakci a je tedy nutné respektovat vývoj v dlouhodobých a širokých souvislostech.

Železnohorský region organizuje akce na bázi sdílení a výměny informací. Propojuje jednotlivé subjekty a podporuje diskuze napříč tématy. Spolupracuje s Regionální školou obnovy a rozvoje venkova, pořádá Dny Železnohorského regionu, organizuje konference a vzdělávací semináře dle odborného zaměření a aktuálních společenských témat.

Aby mělo vzdělávání smysl, musí být postaveno na výše uvedených principech.
Železnohorský region vytváří či podporuje mnoho vícestupňových aktivit. Máte zájem o spolupráci? Chcete se zapojit? Kontaktujte nás.

Programy pro školy - nabídka exkurzí na míru vzdělávacím programům MŠ, ZŠ, SŠ

Univerzita III.věku e-senior - podpora zakládání konzultačních středisek v obcích ve spolupráci České zemědělské univerzity Praha

ČSKS - podpora vzdělávání podnikatelů na podporu zvyšování kvality služeb

Lokální ekonomika - publikace na osvětu principů bioekonomiky

Pro podrobné informace a vzdělávací materiály kontaktujte kancelář Železnohorského regionu, viz sekce „kontakty“.
MAS Železnohorský region