Železnohorský region

Propagační materiály

Propagační materiály

Veškeré turistické produkty jsou prezentovány pod jednotnou značkou „VÍTEJTE I VY, Železnohorský region". Symbolem regionu je výr Železnohoráček - výr železný a zlatý - dle svých barevných pírek s odkazem na historii regionu v podobě místních zlatonosných toků a krále Přemysla Otakara II., který ve 13. století pobýval v regionu a na jeho hranicích založil nedaleké město Chrudim.

Každé z našich informačních center Vám nabízí propagační materiály, které jsme vydali nebo si je můžete stáhnout po kliknutí na jednotlivých odkazech:

Mapy:
- Cyklo a hipotrasy Železnohorského regionu

- Pěší a naučné trasy Železnohorského regionu

Regionální produkty Železnohorského regionu

Běžkařské trasy Železnohorského regionu

Publikace
- Publikace Železnohorského regionu

Skládačky:
- TOP 10 Železnohorského regionu

- Tradice Železnohorského regionu

- Chutě a vůně

Sportovní areály

Vodní svět 

Parky a zahrady

Světové války v Železných horách

Drobné sakrální stavby 

Slavné osobnosti

- Gurmánská stezka

Formanská stezka

- Sestavte si vlastní plán výletu

- Make your own plan - WWELCOME to the Region of the Iron Mountains

Krok za krokem geoparkem:

- Mapa naučných stezek Chrudimska-Hlinecka
- Geoturistická mapa Chrudimska-Hlinecka
- Cykloturistická mapa Chrudimska-Hlinecka- Výlety pro školy
- Pro cestovní kanceláře a organizované skupiny
- Pondělní výlety
- Výlety v dešti

- Quest Národním geoparkem Železné hory A4
- Quest Národním geoparkem Železné hory A5
- Mapa cyklotras
- TOP místa Chrudimska - Hlinecka

Soutěže:

- Velká razítková soutěž

Turistické balíčky:

- Aktivity a adrenalin v Železných horách

- Activities and adrenalin in the Iron Mountains

- Klid a odpočinek v Železných horách

- Rest and relaxing in the Iron mountains

- Život a tradice v Železných horách

- Live and traditions in the Iron mountains

Turistické produkty:

- Z potůčku potok z říčky řeka -propagační materiál a manuál k projektu

- Historie vápenictví a geologie Železných hor - propagační materiál a manuál k projektu

Železné hory, regionální produkt:

- Lokální ekonomika - příkaldy dobré praxe

- Katalog certifikovaných výrobců

- Noviny Doma v Železných horách 2016

- Noviny Doma v Železných horách 2015

- Noviny Doma v Železných horách 2014

Noviny Doma v Železných horách 2013

Noviny Doma v Železných horách 2012

DL leták Železné hory, regionální produkt

Programy pro školy:

Katalog Programů pro školy

Pracovní listy

Veřejná prostranství:

Příklady dobré praxe publikace

Krajina je naše zrcadlo

Zpravodaje:
Zpravodaj 2015

- Zpravodaj 2014

Zpravodaj 2013

Zpravodaj 2012 

Zpravodaj 2011

Zpravodaj 2010

MAS Železnohorský region