Železnohorský region

Turistický servis

Turistický servis
Železnohorský region se nachází v Pardubickém kraji, na pomezí dvou turistických oblastí: Pardubicko a Chrudimsko-Hlinecko.

Krajina regionu přechází od rybníků, malebných potůčků a říček přes zvlněné podhůří Železných hor s bohatým výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice. Vzhledem k existenci CHKO Železné hory a Národnímu geoparku Železné hory krajina nabízí širokou škálu přírodních krás a geologických zajímavostí. Na území regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje - Sečská přehrada. Členitá krajina podhůří a Železných hor je jako stvořena pro vznik naučných a vlastivědných stezek, jejichž počet a pestrost se stále zvyšuje. Toulky přírodou lze absolvovat pěšky, na kole i koňmo, s využitím existujících koňských rančů a jezdeckých stanic a kilometrům značených turistických, cykloturistických a jezdeckých tras.

Pozůstatky osídlení území Kelty byly impulsem vzniku občanskému sdružení BOII, které vytvořilo unikátní Archeopark v Nasavrkách.

Při toulkách regionem můžeme obdivovat impozantní středověké architektonické památky i malebnou lidovou architekturu.

Rozvoj regionu v oblasti venkovské turistiky jde ruku v ruce s ochranou přírody, ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí a návratem k tradičním životním hodnotám a jejich formám.
MAS Železnohorský region