Železnohorský region

základní údaje

základní údaje
Železnohorský Region se rozkládá v Pardubickém kraji na území okresů Pardubice a Chrudim. Zahrnuje území pěti svazků obcí a je venkovskou oblastí částečně se rozkládající v CHKO Železné hory a v Národním geoparku Železné hory s velkým potenciálem pro rozvoj v oblasti venkovské turistiky.

Krajina přechází od rybníků, malebných potůčků a říček přes zvlněné podhůří Železných hor s bohatým výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice. Vzhledem k existenci CHKO a Národního geoparku Železné hory krajina nabízí širokou škálu přírodních krás. Na území regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje - Sečská přehrada.

Členitá krajina podhůří a Železných hor je jako stvořena pro vznik naučných a vlastivědných stezek, jejichž počet a pestrost se stále zvyšuje. Toulky přírodou lze absolvovat pěšky, na kole i koňmo, vzhledem k existenci koňských rančů a jezdeckých stanic. Pozůstatky osídlení území Kelty byly impulsem vzniku  sdružení BOII, které vytvořilo unikátní Keltskou stezku a Keltské muzeum. Součástí Archeoparku se stane také Keltská vesnice.

Rozvoj regionu v oblasti venkovské turistiky jde ruku v ruce s ochranou přírody, ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí a návratem k tradiční životním hodnotám a jejich formám.

MAS Železnohorský region byla založena v roce 2005 s právním statutem občanského sdružení.
Kancelář MAS naleznete v Multifunkčním centru na náměstí Míru v Heřmanově Městci.

Projekty jsou realizovány metodou LEADER, jenž je založena na spolupráci veškerých složek ve venkovském regionu (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, zájmová sdružení, spolky, školy....) formou komunitního plánování, což je tvorba a realizace projektů na základě spolupráce zástupců všech subjektů a všech složek obyvatel (děti, mládež, aktivní, senioři).

V obdoí 2016 - 2023 region realizuje Svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region , v rámci jejíž implementace disponuje určitými finačními prostředky, určenými pro rozvoj regionu. V daném období MAS budou žadatelé moci realizovat projekty prostřednitvím MAS v rámci opatření Programových rámců Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí. Více o daných opatření a samotné strategii se dočtete v sekci LEADER 2016 - 2023.
MAS Železnohorský region