Železnohorský region

organizačni struktura

Organizační schéma rozhodovací struktury

Rozhodovací struktura vychází z podmínek Standardizace Místních akčních skupin.

Rozdělení odpovědnosti orgánů

Valná hromada
Valná hromada volí Představenstvo - Programový výbor, zadává zpracování programového záměru a hodnotící kriteria, schvaluje Strategii, záměr místní akční skupiny a výběr projektů. Valná hromada je svolávána v pravidelných intervalech dle Stanov.
Orgán pro přípravu SLP a dozor nad jeho realizací

Představenstvo - Programový výbor
zpracuje záměr a výběrová kritéria pro Výběrovou komisi, konzultuje výběr projektů, schvaluje seznam projektů vybraných Výběrovou komisí, vyhlašuje výzvu k podávání jednotlivých projektů.

Jmenný výčet členů:
Český svaz chovatelů - zákl.org. Svinčany - Josef Blažek  - předseda
Svazek obcí Za Letištěm - Josef Vodrážka - místopředseda
Autokempinku Konopáč, s.r.o.- Bohumil Starý
SDH Heřmanův Městec- Václav Dostál
Společnost přátel Železných hor - František Bárta
Stanislav Doležal- Stanislav Doležal
Svazek obcí Podhůří Železných hor - Dušan Doležal
Svazek obcí Heřmanoměstecko - Marie Stará
Farmářský a jezdecký spolek, z.s. - Vladimír Lašek
Ing. Taťána Holavová- Taťána Holavová
Základní škola Seč- Milan Chalupník

Výběrová komise
roztřídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů ke schválení Programovému výboru, seznam vybraných projektů předloží Valné hromadě, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

Jmenný seznam členů:
Zemědělská, a.s. Horní Bradlo- Josef Mrtka
TJ Sokol Ronov n. Doubravou- Miroslav Žítek - předseda
Centrum Železných hor - Milan Chvojka
Charita Přelouč- Zdenka Kumštýřová
Svazek obcí Železné hory- Miroslav Bubeník

Kontrolní výbor
kontroluje hospodaření sdružení a kontrolu všech administrativních procesů, které MAS provádí.

Jmenný seznam členů:
Kostelecká pohoda - Eva Kaválková
Svazek obcí Západně od Chrudimi - Petra Stará - předsedkyně
ZOD Stolany- František Mikan

Komise pro cestovní ruch - redakční rada
zpracovává a koordinuje propagační materiály MAS, vytváří mediální obraz MAS. Komise byla zvolena z odborníků na cestovní ruch, propagaci a medializaci.

Jmenný seznam členů:
MAS Železnohorský region, z.s.- Martin Písař
MAS Železnohorský region, z.s.- Kateřina Korejtková
Autokempink Konopáč, s.r.o.- Bohumil Starý
Společnost přátel Železných hor- František Bárta
Kam na Pardubicku- Luděk Šorm
Svazek obcí Heřmanoměstecko - Marie Stará
Farmářský a jezdecký spolek, z.s. - Vladimír Lašek
TIC Heřmanův Městec- Jarmila Novotná
TIC Seč- Jan Zikmunda
TIC Nasavrky- Radka Závorková
TIC Třemošnice- Pavla Alvarézová
TIC Přelouč- Petr Reichman
Městys Choltice, Zámek Choltice- Lukáš Rychtecký
Město Přelouč, Přeloučský rošt- Martina Horáčková
Penzion Ochoz- Petr Koting

Manažer
jedná z pověření statutárních orgánů, zpravidla zpracovává žádosti MAS a pomáhá při zpracování záměru a výběru projektů. Moderuje jednání partnerů, zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci. Připravuje nové záměry a řídí jejich činnost.  

Účetní
vykonává legislativní úkony nezbytné pro chod MAS, vede evidenci projektů a jejich realizace, záznamy o kontrolách a evidenci čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů

MAS Železnohorský region