Železnohorský region

Vize do r. 2025

Vize MAP ORP Přelouč do r. 2025

Školy v ORP Přelouč poskytují kvalitní vzdělávání vzhledem k náležitému adekvátnímu vybavení prostor pro výuku a vzhledem k průběžnému dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. V ORP Přelouč funguje systém široké spolupráce a partnerství škol navzájem, škol a obcí (školy navzájem a školy versus zřizovatelé škol) a škol s klíčovými aktéry rozvoje vzdělávání pro další rozvoj škol. Školy splňují požadavky a nároky všech zainteresovaných subjektů – rodičů, žáků, seniorů, zřizovatelů, veřejné správy. Vzdělávací systém v ORP Přelouč připravuje všechny participující ve výchovně-vzdělávací soustavě již od útlého věku na celoživotní proces učení s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje.

Do 10. 1. 2023 12:00 hod. přijímáme Vaše připomínky či návrhy k vizi MAP ORP Přelouč, která byla odsouhlasena jako platná pracovními skupinami a realizačním týmem na svých jednáních.

Kontakt na nás: mas@zeleznohorsky-region.cz.


MAS Železnohorský region