Železnohorský region

O čem jednáme

Vize do r. 2025
Vize MAP ORP Přelouč do r. 2025
Priority MAP
Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP ORP Přelouč
MAS Železnohorský region