Železnohorský region

2) Komunitní setkání v území (jednání členů MAS, tématických pracovních skupin a focus-group)

V rámci přípravy strategie byly také, dle klíčových témat ustanoveny tématické pracovní skupiny (pravidla jednání pracovních skupin ke stažení zde), dále probíhala pravidelně setkání členů a orgánů MAS a Focus-Group). Výsledkem jejich práce bylo stanovení několika hlavních cílů rozvoje, seznam možných záměrů (aktivit, řešení) a dílčí analýzy SCLLD.

- získat informace o potřebách, příležitostech, záměrech místních subjektů,
- ukázat, že MAS „žije“ a má zájem zahrnout do své strategie jejich záměry a potřeby,
- udržet komunikaci MAS s nimi, resp. získat nové členy MAS a tak rozšířit celkové aktivity pro občany,
- je zpracovaná socioekonomická analýza a zásobník projektů
- jsou stanoveny strategické a specifické cíle

Jednání Fokus Group a Pracovních skupin:

1) Jednání fokusní skupiny a pracovních skupin, Heřmanův Městec - MAS 25. 8. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
2) Jednání fokusní skupiny a pracovních skupin MAS, Choltice - 2. 3. 2021 - pozvánka, fotogalerie z akce

Jednání členů MAS:

Příprava SCLLD pro nové programovací období 2020-2027 probíhá intenzivně a je probírána na každém jednání orgánů MAS ŽR - Valná hromada, představenstvo, kontrolní výbor a výběrová komise. Tato skutečnost je doložena i v jednotlivých zápisech z jednání těchto orgánů v podstatě od roku 2019, které jsou ke stažení zde.

MAS Železnohorský region