Železnohorský region

Grant MAS: Na podporu regenerace přírody a krajiny

Logo stromy ŽH

Železnohorský region vyhlašuje již pravidelně od r. 2019 grant na podporu regenerace přírody a krajiny.

Žadateli a následně realizátory mohou být obce či školy na území regionu. V obcích se aktivit mohou chopit spolky či skupiny obyvatel. Jedná se o drobný finanční příspěvek pouze na pořízení výsadbového materiálu, práce musí být dobrovolná. Aktivita má jasný cíl – co nejdříve udělat to nejmenší pro přírodu – zasadit strom či keř – to zvládne každý. Je tu však i druhý cíl, neméně důležitý – nutnost si uvědomit, že ne vše se dá jednoduše koupit. Že radost z vlastnoručně vysazeného stromu, o který budu pečovat, se nedá finančně ohodnotit. A pocit radosti – ten má přeci přímý vliv na naši pozitivní psychiku a tedy kvalitu života.

V minulých ročnících grantů jsme zaznamenali vysokou poptávku ze strany žadatelů. Je sice smutné, že finanční podpora nevystačila pro všechny, ale na druhou stranu je to dobrý signál, že je tu mnoho lidí, kteří se chtějí do obnovy přírody zapojit. Granty budou pokračovat i v následujících letech, aby rozproudily další občanskou iniciativu.

Vedle vlastního logotypu na podporu akcí souvisejících s výsadbou v obcích i krajině, jsme připravili a dál budeme připravovat další doprovodné aktivity: semináře pro veřejnost, setkávání s architekty krajiny, odborníky na výsadbu, osvětové publikace, atd. Přímo obce
a školy motivujeme metodickou pomocí efektivního využívání dotačních programů na výsadbu většího rozsahu. Metodickou
pomoc mohou využívat i naši zemědělci, kteří se chovají ke krajině zodpovědně.

MAS Železnohorský region