Železnohorský region

GEOLOKALITY Národního geoparku Železné hory

Dotační titul:                                            Program obnovy venkova Pardubický kraj 2018

Dotační titul:                                            7

Harmonogram projektu:

Přípravná činnost projektu:                                   1. 11. 2017 – 30. 4. 2018

Zahájení fyzické realizace projektu:                     1. 5. 2018 - 30. 9. 2018

Ukončení, vyhodnocení a vyúčtování projektu:    nejpozději do 31. 12. 2018

Celkové výdaje projektu MAS ŽR:        572 088,00 Kč

Dotace MAS ŽR:                                     400 000,00 Kč

Výstupy projektu MAS ŽR:

1) Geolokalita Bukovina u Přelouče - za rybníkem v obci

2) Geolokalita České Lhotice - u rozhledny Boika

3) Geolokalita Lipoltice - u základní a mateřské školy

4) Geolokalita Valy - na návsi v obci

Na základě komunikace s obcemi byly vybrány 4 lokality, kde vznikli geolokality Národního geoparku Železné hory, které obsahovují venkovní expozici, která se skládá z jednotlivých kamenů, dřevěných prvků a sádrových plastik, informačních panelů, laviček, aj. V rámci vytvoření expozice došlo i k drobným terénním úpravám a úpravě doprovodné zeleně.

Hlavní přínosy:

- Vznik lokality Národního geoparku Železné hory
- Rozvoj potenciálu území v oblasti regionálního cestovního ruchu
- Zvyšování ekonomické stability regionu
- Nové formy prezentace obce, území MAS
- Zvyšování kvality služeb
- Stabilizace a posílení lokální ekonomiky
- Počet pořádaných akcí

Výzva pro sběr žádostí po kliknutí zde.

MAS Železnohorský region