Železnohorský region

Strategie 2021 - 2027

V současné době probíhá příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027.
MAS Železnohorský region