Železnohorský region

Organizační struktura

Organizační schéma rozhodovací struktury
Rozhodovací struktura vychází z podmínek Standardizace Místních akčních skupin.
Rozdělení odpovědnosti orgánů:
Valná hromada
Valná hromada volí Představenstvo - Programový výbor, zadává zpracování programového záměru a hodnotící kritéria, schvaluje Strategii, záměr místní akční skupiny a výběr projektů. Valná hromada je svolávána v pravidelných intervalech dle Stanov.
Orgán pro přípravu SCLLD a dozor nad jeho realizací.

Představenstvo - Programový výbor
zpracuje záměr a výběrová kritéria pro Výběrovou komisi, konzultuje výběr projektů, schvaluje seznam projektů vybraných Výběrovou komisí, vyhlašuje výzvu k podávání jednotlivých projektů.

Jmenný výčet členů:
Český svaz chovatelů - zákl.org. Svinčany - Josef Blažek
Svazek obcí Za Letištěm - Josef Vodrážka
Stanislav Doležal - Stanislav Doležal
Svazek obcí Podhůří Železných hor - Dušan Doležal
Svazek obcí Heřmanoměstecko - Marie Stará
Centrum komunitních aktivit Seč, z. s. - Milan Chalupník
První Zemědělská a.s. Tuněchody - Monika Kalousková

Výběrová komise
roztřídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů ke schválení Programovému výboru, seznam vybraných projektů předloží Valné hromadě, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

Jmenný seznam členů:
Tělocvičná jednota Sokol Ronov nad Doubravou - Miroslav Žítek - předseda
Zemědělská, a.s. Horní Bradlo - Josef Mrtka
Centrum Železných hor - Milan Chvojka
Charita Přelouč- Zdenka Kumstýřová
Mikroregion Železné hory- Miroslav Bubeník
Náboženská obec Církve československé husitské v Heřmanově Městci - Zdenka Sedláčková
Yachtclub Pardubice, z.s. - Jana Košťálová

Kontrolní výbor
kontroluje hospodaření sdružení a kontrolu všech administrativních procesů, které MAS provádí.

Jmenný seznam členů:
Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi - František Mikan - předseda
Kostelecká pohoda, z.s. - Eva Kaválková
Jaroslav Kutílek - Jaroslav Kutílek

Komise pro cestovní ruch - redakční rada
zpracovává a koordinuje propagační materiály MAS, vytváří mediální obraz MAS. Komise byla zvolena z odborníků na cestovní ruch, propagaci a medializaci.

Jmenný seznam členů:
MAS Železnohorský region, z.s.- Martin Písař
MAS Železnohorský region, z.s.- Kateřina Korejtková
Vodní zdroje Chrudim, s.r.o. - Jan Doucek
Chrudimsko-Hlinecko, z.s.   - Tomáš Černý

Hlavní manažer pro realizaci SCLLD
jedná z pověření statutárních orgánů, zpravidla zpracovává žádosti MAS a pomáhá při zpracování záměru a výběru projektů. Moderuje jednání partnerů, zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci. Připravuje nové záměry a řídí jejich činnost.

Účetní
vykonává legislativní úkony nezbytné pro chod MAS, vede evidenci projektů a jejich realizace, záznamy o kontrolách a evidenci čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů

Tématické pracovní skupiny SCLLD
1) Životní prostředí, příroda a krajina
RNDr. František Bárta - RNDr. František Bárta - předseda
Vladimír Lašek - Jezdecký oddíl Železné hory
Milan Morch - ČSOP Nasavrky
Vlastimil Marek - Ventura-Venkov

2) Podnikání na venkově
Stanislav Doležal - SHR - předseda
Josef Raba - Josef Raba
Jaroslav Kutílek - Jaroslav Kutílek
Monika Kalousková - První zemědělská a.s. Tuněchody
Leona Turynová Fortelková - Leona Turynová Fortelková

3) Cestovní ruch a marketing
Lukáš Rychtecký - Záme Choltice - předseda
David Starý - Autokempink Konopáč
Ivana Matyková - Hrad Lichnice
Pavla Alvarézová - TIC Třemošnice
Radka Závorková - TIC Nasavrky
Jan Zikmunda - Asiciace kempů České republiky, z.s.
Daniel Reichman - TIC Přelouč
Pleskotová - Turistické informační centrum Pohůdka

4) Venkov, rozvoj obcí
Josef Blažek - Český svaz chovatelů – základní organizace Svinčany - předseda
Marie Stará - Obec Klešice
Dušan Doležal - Svazek obcí Podhůří Železných hor
Josef Vodrážka - Svazek obcí Za Letištěm
Zdenka Kumštýřová - Charita Přelouč

5) Funkční komunita
Mgr. Milan Chalupník - Centrum komunitních aktivit Seč, z. s. - předseda
Václav Dostál - SDH Heřmanův Městec
Josef Lojda - SOUV Nasavrky
Jana Machová - Koalice nevládek Pardubicka, z. s.
Zdenka Sedláčková - Náboženská obec Církve československé husitské v Heřmanově Městci
Miroslav Žítek - Tělocvičná jednota Sokol Ronov nad Doubravou

Odborní experti:
VN Konzult, s. r. o.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště Východní Čechy
Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomická - správní

MAS Železnohorský region