Železnohorský region

Organizační struktura

Organizační schéma rozhodovací struktury 

Rozhodovací struktura vychází z podmínek Standardizace Místních akčních skupin. 

Rozdělení odpovědnosti orgánů:

Valná hromada 
Valná hromada volí Představenstvo - Programový výbor, zadává zpracování programového záměru a hodnotící kritéria, schvaluje Strategii, záměr místní akční skupiny a výběr projektů. Valná hromada je svolávána v pravidelných intervalech dle Stanov. 
Orgán pro přípravu SLP a dozor nad jeho realizací .

Představenstvo - Programový výbor 
zpracuje záměr a výběrová kritéria pro Výběrovou komisi, konzultuje výběr projektů, schvaluje seznam projektů vybraných Výběrovou komisí, vyhlašuje výzvu k podávání jednotlivých projektů. 

Jmenný výčet členů: 

Český svaz chovatelů - zákl.org. Svinčany - Josef Blažek  - předseda
Svazek obcí Za Letištěm - Josef Vodrážka - místopředseda
Stanislav Doležal- Stanislav Doležal
Svazek obcí Heřmanoměstecko - Marie Stará 
Ing. Taťána Holavová- Taťána Holavová
Svazek obcí Podhůří Železných hor - Dušan Doležal 
Základní škola Seč- Milan Chalupník
První zemědělská a.s. Tuněchody - Monika Kalousková
Leona Turynová Fortelková - Leona Turynová Fortelková


Výběrová komise 
roztřídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů ke schválení Programovému výboru, seznam vybraných projektů předloží Valné hromadě, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. 

Jmenný seznam členů: 
TJ Sokol Ronov n. Doubravou- Miroslav Žítek - předseda
Zemědělská, a.s. Horní Bradlo- Josef Mrtka
Centrum Železných hor - Milan Chvojka
Charita Přelouč- Zdenka Kumstýřová
Svazek obcí Železné hory- Miroslav Bubeník
Náboženská obec CČSH v Heřmanově Městci - Zdenka Sedláčková 
Yachtclub Pardubice - Jana Košťálová 


Kontrolní výbor 

kontroluje hospodaření sdružení a kontrolu všech administrativních procesů, které MAS provádí. 

Jmenný seznam členů: 
ZOD Stolany- František Mikan - předseda
Kostelecká pohoda - Eva Kaválková 
Jaroslav Kutílek - Jaroslav Kutílek 


Komise pro cestovní ruch - redakční rada 

zpracovává a koordinuje propagační materiály MAS, vytváří mediální obraz MAS. Komise byla zvolena z odborníků na cestovní ruch, propagaci a medializaci. 

Jmenný seznam členů: 
MAS Železnohorský region, z.s.- Martin Písař
MAS Železnohorský region, z.s.- Kateřina Korejtková
Autokempink Konopáč, s.r.o.- Bohumil Starý
Společnost přátel Železných hor - František Bárta
Kam na Pardubicku - Luděk Šorm
Svazek obcí Heřmanoměstecko - Marie Stará
Farmářský a jezdecký spolek, z.s. - Vladimír Lašek
TIC Heřmanův Městec - Jarmila Novotná
TIC Seč - Jan Zikmunda
TIC Nasavrky - Radka Závorková
TIC Třemošnice - Pavla Alvarézová
TIC Přelouč - Petr Reichman
Městys Choltice, Zámek Choltice - Lukáš Rychtecký
Město Přelouč, Přeloučský rošt - Martina Horáčková
Petr Koting

Manažer 
jedná z pověření statutárních orgánů, zpravidla zpracovává žádosti MAS a pomáhá při zpracování záměru a výběru projektů. Moderuje jednání partnerů, zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci. Připravuje nové záměry a řídí jejich činnost.  

Účetní 
vykonává legislativní úkony nezbytné pro chod MAS, vede evidenci projektů a jejich realizace, záznamy o kontrolách a evidenci čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů

MAS Železnohorský region