Železnohorský region

O nás

Místní akční skupina Železnohorský region byla založena v roce 2005.  Jednotlivé mikroregiony v území spolupracovaly zcela spontálně na základě sousedství či partnerství již od r. 2002. Založení organizace místní akční skupiny s právní subjektivitou bylo tedy již pouze vyústěním přirozené činnosti v území.

Projekty a aktivity jsou realizovány metodou LEADER, jenž je založena na spolupráci veškerých složek ve venkovském regionu (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, zájmová sdružení, spolky, školy....) formou komunitního plánování, což je tvorba a realizace projektů na základě spolupráce zástupců všech subjektů a všech složek obyvatel (děti, mládež, dospělí, senioři).

Železnohorský region pracuje na bázi sdílení informací a zkušeností mezi členy a partnery.
Jedná se o ukázku efektivní formy vzdělanostní aliance v praxi. Dotačně podporuje aktivity v území na základě realizace Strategie komunitního rozvoje. Realizuje aktivity vlastní na podporu zvyšování kvality a zhodnocení místních zdrojů. Realizuje projekty spolupráce na regionální i mezinárodní úrovni.
MAS Železnohorský region